Dagens Nyheter har kartlagt den gängkriminella infiltrationen av Polismyndigheten. Något som sticker ut är den stora slagsidan mellan könen. Det är avsevärt lättare för gängen att genom sex- och kärleks-grooming värva kvinnliga poliser än att muta manliga poliser till att läcka information.

Korrumperade poliser som är köpta av den organiserade brottsligheten har länge var ett problem i många länder. Sverige har varit förskonat men den eskalerande grova gängkriminalitet som vuxit fram i spåren av Sveriges exceptionellt höga invandring har ändrat på det.

Avslöjandena kommer för varje år allt tätare om advokater och poliser som visat sig stå på den kriminella gängens lönelista. Det kan handla om pengar, utpressning eller etnisk lojalitet.

LÄS MER: Poliskvinna hade kärleksrelationer med kriminella: ”Vill vara lydig”

Poliskvinnor vanligaste läckan

Men en metod som sticker ut är gängkriminella män som groomar företrädesvis yngre men också lite äldre poliskvinnor till en sex- och/eller kärleksrelationer och sedan börjar använda dem för att få tillgång till information i polisens olika register och brottsutredningar som gängen kan ha nytta av för att ligga steget före och undvika att åka fast. 8 av 10 fall i DN:s utredning är av det slaget.

Här finns den kvinnliga gruppchefen som hade en sexuell relation med en gängkriminell man med kopplingar flera skjutningar och sprängningar och läckte information ur polisens databaser till både honom och hans kumpaner. Hon kom undan med villkorlig dom och böter och sade upp sig i samband med den fällande domen.

Här finns den kvinnliga utredaren med nyckelroll i arbetet mot det gängkriminella invandrarvåldet i flera polisregioner som hade kärleksrelationer inte bara med en utan två gängmedlemmar varav den ene är kusin med ökände Rawa ”Kurdiska räven” Majid. Hon arbetade med brottsutredningar där båda de män som hon hade relationer med var misstänkta och läckte uppgifter till dem. Även hon kom undan med böter och sade upp sig i samband med att domen meddelades.

Här finns den kvinnliga gränskontrollanten vid gränspolisen som läckte sekretessbelagda uppgifter till flera kriminella nätverk, däribland Bandidos, Bredängsnätverket och Botkyrkanätverket, under pågående gängkrig. Män som hon gjorde slagningar på sköts strax därefter ihjäl. I likhet med ovanstående fall kom kvinnan undan med villkorlig dom och sade upp sig i samband med den fällande domen.

Här finns den kvinnliga civilanställda brottsutredaren som hade sexuella relationer med hela fyra olika grovt gängkriminella män samtidigt som hon skulle brottsutreda en av männen. Till dem läckte hon sekretessbelagda dokument med bland annat underrättelseinformation. Hon beslogs också med att ha sexliknande relationer med häktade gängkriminella. Hon kom enligt etablerat mönster undan med böter och sade i samband med det upp sig.

Här finns de inte mindre än fem kvinnliga operatörerna på polisens larmcentral som hade relationer med män i den kriminella MC-miljön. bland annat Hells Angels och läckte uppgifter till dem. åtminstone en av kvinnorna kunde trots att polisledningen tipsats fortsätta läcka till gängen i flera år. Hon fick sparken men åtalades inte. Vad som hände med de fyra andra kvinnorna är oklart.

Här finns den kvinnliga områdespolisen ringde en gängkriminell mans mobilnummer och varnade honom för att han var efterlyst och telefonavlyssnad av polisen för ett gängmord dagen innan. Hon kom undan med böter och en kommentar från sin gruppchef om att det hon gjort sig skyldig till var ”klandervärt”.

Här finns den kvinnliga underrättelsesamordnaren på en avdelning som arbetar med grov organiserad brottslighet som hjälpte gängkriminella knarkhandlare, varav en var en släkting, med polisiär information för att kunna hantera 43 kilo kokain utan att åka fast. Ligan sprängdes ändå och dömdes till kännbara straff. Poliskvinnan kom dock enligt de facto-praxis undan med böter.

Här finns den kvinnliga polisen som läckte hemliga uppgifter ur en mordutredning till kriminella, däribland uppgifter från slagningar i polisens register. Trots att hon dömdes för en lång rad brott, som även innefattade olagliga privatspaningar ihop med en manlig kollega och en advokat, stannade påföljden vid villkorlig dom och böter. Hon sade upp sig i samband med domen.

LÄS MER: Kvinnlig polischef läckte hemlig info till gangster – misstänkt kärleksrelation

Ledde till grov misshandel och sannolikt mord

I ett fall som DN beskriver utförligt har kvinnan varit instrumentell i att läcka sådana uppgifter till sin kriminelle partner att en person från ett konkurrerande gäng med skyddade personuppgifter kunde hittas och brutalt misshandlas med basebollträn. I ett annat fall försvann en sådan person bara och misstänks vara mördad.

Kvinnan kom som i övriga fall undan med böter. Hon fick sluta på polisen men fick efter det ett liknande jobb på en annan myndighet där hon har tillgång till hemlig information av liknande slag. Polismyndigheten har hemligstämplat det mesta rörande fallet.

LÄS MER: Brå rekryterade gängkvinnan som sparkades från polisen

”Farligt för demokratin”

Bara sedan 2018 har det gjorts över 500 anmälningar om polisläckor till kriminella. Men bara i ett 30-tal fall har det lett till att någon avslutat sin anställning, antingen själv eller genom uppsägning. Endast i 14 av dessa har det gått att lagföra någon polisanställd. I fyra fall har läckor kunnat knytas direkt till gängkriminella hämndaktioner där någon mördats eller skadats.

Hur stort mörkertalet är vet ingen. Sänkta antagningskrav och målsättningar om etnisk mångfald och jämn könsfördelning till polisutbildningen har kritiserats för att öka riskerna för polisläckor ytterligare.

– Det är farligt för demokratin. Folk riskerar att tappa tron på samhället, konstaterar Martin Valfridsson, avdelningschef för Särskilda utredningar på Polismyndigheten som utreder polisanställda som misstänks för brott, i en kommentar till DN.

Att kraven för att bli polis blivit så låga och felprioriterade att direkt olämpliga personer som lierar sig med gängkriminella kan ta sig in på Polismyndigheten är även något som beskrivs som ”förödande” för kårandan och stämningen på avdelningarna. Kollegor till poliser som avslöjats vara i lag med den grova brottsligheten beskrivs som ”förrädare” och ”som att ha en spion i arbetsgruppen”. Att inte veta vilka kollegor man kan lita på, inverkar allvarligt på polisarbetet.

LÄS MER: Poliskvinna hade sex med häktad och läckte hemlig info: ”Vill visa medmänsklighet”

Flera metoder – men en ”återkommer ständigt”

DN uppger att man i sin kartläggning identifierat flera metoder för kriminella att få tillgång till hemliga polisuppgifter. Men en metod återkommer ständigt: att inleda sexuella relationer med strategiskt utvalda polisanställda kvinnor.

Kvinnorna lärs av sina gängkriminella kontakter upp i hur de kan plocka fram hemliga uppgifter ur polisens system utan att det ser konstigt ut. Ett sätt är att iscensätta ett 112-larm och rycka ut på det för att sedan ha till synes legitima arbetsrelaterade skäl att göra sökningar i polisens databaser. En liknande metod är att skriva en så kallat luft-pm eller rapport om en kriminell person som man sedan kan göra slagningar på utan att det ytligt sett ser konstigt ut.

– De flesta polisanställda är lojala och sköter sig utmärkt, men läckor till kriminella är ändå ett utbrett problem. Det har pågått länge i södra Europa. På kort tid har det etablerat sig även här, säger Martin Valfridsson till DN.

Polismyndigheten gör det dock svårt för den som vill granska exakt hur utbrett problemet är. Ärenden av det här slaget klassas som ”känsliga” och sekretesstämplas. Från polisledningen är det locket på som gäller gentemot journalister. DN skriver att man mödosamt tvingats bakspåra diarienummer från olika myndigheter för tränga igenom sekretessen och kunna genomföra sin kartläggning.

LÄS MER: Dataintrångsdömd polis otrogen med kriminell – nu chef på sjukhus

Hållhakar och etnisk lojalitet

Utöver den i särklass vanligaste sex- och kärleksmetoden att skaffa sig informatörer inom polisen förekommer sådant som att någon på gatan tipsar gängledarna om att en polisanställd köpt exempelvis cannabis eller kokain. Det används sedan som hållhake på personen för att få ut information.

Ett annat sätt är att utnyttja de starka etniska släkt- eller klanband som finns genom att gängen och poliser numera har samma invandrarbakgrund. Den lojaliteten kan ofta trumfa den gentemot Polismyndigheten och det svenska samhället.

Polismyndigheten är inte den enda samhällsinstitution som infiltreras av de kriminella invandrargängen på det här sättet. Andra delar av rättsväsendet och Kriminalvården är också intressanta för den organiserade brottsligheten att ha insyn i.

Rekryteras på samma sätt som spioner

I en nyligen släppt rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) slås larm om hur de kriminella gängen blivit mycket skickliga på att hitta intressanta och samtidigt sårbara personer som går att värva. Metoderna påminner om hur främmande makt rekryterar spioner.

Kvinnor groomas redan under polisutbildningen och gängen har utarbetade rutiner för detta via dejtingappar och annat. När kvinnorna ertappas ser de ofta sig själva som offer och anklagar inte sällan polismyndigheten för att inte ha fått tillräckligt stöd och hjälp i sin situation. Det finns samtidigt inte några exempel i kartläggningen på att kvinnor har gått till sina chefer och bett om sådan hjälp innan de avslöjats.

DN slår fast att läckor av det här slaget ”har ökat i takt med att den grova brottsligheten har flyttat fram sina positioner”. Detta som en konsekvens av de senaste 50 årens exceptionellt höga invandringen med en profil där en stor andel inte kan integreras i det svenska samhället utan rekryteras till gängkriminella miljöer.