➤ Det är inte ovanligt eller särskilt kontroversiellt att länder har någon form av system för ekonomisk kreditvärdering av medborgare som exempelvis vill ta banlån. I Kina tar regimen konceptet minst ett steg längre när man nu inför ett allomfattande system för ”social kreditvärdering” med syfte att rangordna hela befolkningen utifrån hur goda samhällsmedborgare de är. Det rapporterar bland annat Forbes, China Daily och BBC

Systemet planeras vara fullt utbyggt till 2020. Då ska alla kineser finnas upptagna i en enorm nationell databas där varje medborgare tilldelas en siffra utifrån en mängd uppgifter som samlats in om personens finansiella status men också dennes mer allmänna vandel som samhällsmedborgare. En fortkörning ska till exempel kunna sänka din sociala kreditpoäng. Hur du skött dig i skolan vägs in och för kvinnor har det betydelse om man använder preventivmedel eller inte.

För närvarande genomförs ett pilotprojekt där åtta större företag i Kina fått ett statligt uppdrag att värdera sina anställda på det här sättet. Ett av företagen är Sesame Credit, som är den finansiella delen av online-handelsjätten Alibaba med 400 miljoner registrerade kunder. Företagets kunddatabas ska nu användas som underlag för att poängsätta

Systemets användare uppmuntras att skryta med sina höga sociala kreditpoäng inför vänner och bekanta, och även när man söker en kärlekspartner. Kinas största kontaktförmedling, Baihe, har inlett ett samarbete med Sesame i syfte att marknadsföra kunder med höga sociala kreditpoäng. Dessa ges en framskjuten plats på företagets webbplats. Fler och fler av kontaktförmedlingen 90 miljoner kunder har börjat skylta med sin sociala kreditpoäng som ett sätt att attrahera en partner och anser av allt att döma inte att detta är någon integritetskänslig sak.

Sesame Credit vill inte berätta hur man räknar fram den sociala kreditpoängen. Man uppger bara att det görs med hjälp av en ”komplicerad algoritm”. Företagets ledning vill inte heller låta sig intervjuas av internationell media, då man fruktar att detta kan ge upphov till irritation inom den kinesiska regimen och äventyra möjligheten att få en åtråvärd framtida permanent licens att ta fram sociala kreditpoäng i stället för den tillfälliga licens man har idag.

I ett pressmeddelande bemöter Sesame den kritik som riktats mot verksamheten om att företaget skulle djuptråla i vad kunderna gör i sociala medier och använda det som en del av underlaget när man sätter sociala kreditpoäng. Man nekar till att så skulle vara fallet.

Däremot vidgår företaget att poängsättningen påverkas av vilka slags varor kunder köper online. Som exempel anger man en person som köper mycket datorspel och kan antas tillbringa många speltimmar per dag framför datorn. Det drar ned den sociala kreditpoängen eftersom personen ifråga kan betraktas som lat och oföretagsam. Omvänt kan köp av blöjor höja poängen eftersom personen kan antas vara en förälder och ansvarstagande.

De kinesiska myndigheterna följer nu pilotprojekten noga. Det framtida systemet som ska omfatta alla 1,4 miljarder kineser kommer att se lite annorlunda ut, säger man. Men man uppger samtidigt att man tar starkt intryck av hur bland annat Sesame gör.

Kritiker har kallat systemet för ”en mardröm” och gjort referenser till George Orwells dystopiska roman 1984. Andra har refererat till avsnittet ”Nosedive” i SciFi-serien Black Mirror som porträtterar en nära framtid där alla medborgare har en app i sin smarttelefon som registrerar och poängsätter alla handlingar. Siffra kan ses av alla andra och indikerar personens sociala status i en ny form av klassamhälle.

Wikipedia
Forbes
Techy
Wired
China Daily
BBC (2015)