En vetenskaplig studie i Tyskland visar att eldrivna bilar, som lanserats som ”klimatsmarta”, i själva verket står för ett större utsläpp av den så kallade växthusgasen koldioxid än dieseldrivna bilar. Det rapporterar Brussels Times.

Det är när hänsyn tas till fordonens respektive CO2-avtryck totalt som elbilarna visar sig vara sämre för klimatet enligt växthusteorin än traditionella dieselbilar. Det som gör elbilarna till förlorare är de stora CO2-utsläpp som orsakas i samband med tillverkning av batterierna men även när de ska laddas, eftersom en stor del av Tysklands elproduktion kommer från kolkraft.

Skillnaden i utsläpp mellan elbilar och dieselbilar varierar från 11 till hela 28 procent till de förstnämndas nackdel, visar studien som gjorts av Ifo-institutet i München. Forskarna har räknat på utsläpp relaterade till energikrävande gruvdrift med utvinning av litium, kobolt and mangan som används i elbilarnas batterier.

Ett batteri till en Tesla Model 3 står exempelvis för ett utsläpp på mellan 11 och 15 ton koldioxid. Utslaget på en livstid på 10 år och en årlig körsträcka på 15 000 kilometer, är det ett utsläpp på mellan 73 och 98 gram CO2 per kilometer, skriver forskarna Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl och Hans-Werner Sinn i rapporten.

Då är inte utsläppen relaterade till den elproduktion som krävs för att driva elbilarna medräknade. När alla faktorer beaktas släpper en Tesla ut mellan 156 och 180 gram CO2 per kilometer, vilket är mer än ett jämförbart dieselfordon som tillverkas av exempelvis tyska Mercedes.

De tyska forskarna är kritiska till att elbilar från politiskt håll i Europa påstås ha ”nollutsläpp”. De konstaterar även att det utsläppsmål på 59 gram CO2 per km till 2030 som satts upp av EU:s politiker är ”tekniskt orealistiskt” då det förutsätter en så låg förbrukning som 2,2 till 2,6 liter fossilt bränsle per 100 km.

Dessa utsläppsmål pressar biltillverkare i Tyskland och andra europeiska länder att i stor skala växla över till elbilar, trots att dessa alltså i realiteten är större CO2-bovar. De tyska forskarna rekommenderar i stället satsningar på fordon drivna med metangas ”vars utsläpp är en tredjedel lägre jämfört med dieselbilar”.