➤ Enligt Kölns polischef Uwe Jacob förväntar man sig liknande scener även i år.

Övergreppen på nyårsafton 2015/2016 i Köln blev startskottet för en debatt kring den stora invandringen av företrädesvis unga män från kulturer med kraftigt avvikande kvinnosyn och hur denna ska gå att kombinera med västvärldens liberala normer och värderingar. Även i Sverige skedde liknande övergrepp, både på nyårsafton och sedan utspritt under året.

Nu rustar den tyska staden för nyårsafton om drygt två veckor med en kampanj kallad ”Respekt”. I samband med denna kommer man att dela ut så kallade respektarmband med syfte att uppmuntra till förståelse mellan människor under nyårsafton och för att förhindra nya sexattacker.

Bakom kampanjen står kommunen och stadens borgmästare Henriette Reker.

På en presskonferens uppgav Reker att kampanjen skulle fokusera på att göra klart för folk att inte sexuellt attackera andra och inte skjuta fyrverkerier mot andra personer, byggnader eller polisen.

På nyårsafton kommer omkring 3 000 poliser att stationeras ut i staden liksom 400 från privata säkerhetsfirmor för att upprätthålla ordningen.