I Motala säger kommunalrådet Kåre Friberg (M) kommunen lånat och levt över sina tillgångar i många år och nu måste man genomföra besparingar. Bland åtgärderna finns bland annat att man tänker sänka värmen i kommunens lokaler, inklusive äldreboende.

2018 gick kommunen minus med mer än 20 miljoner kronor. Man skyller framför allt på felaktiga prognoser om pensionsutbetalningar och dålig uppföljning av ekonomin. Utöver den sänkta temperaturen överväger man även att dra in de äldres varma kvällsmat som lagas i kommunens storkök och ersätta med lådor att värma i mikrovågsugn.

Skulden för den ekonomiska situationen lägger Kåre Friberg på det forna rödgröna styret och framför allt mottagningen av migranter.

– Vi har hyfsad koll på läget nu, men visst har vi en ansträngd ekonomi. Vi måste värna om kärnverksamheten; vård, skola och omsorg. Så vi tittar på det lagstadgade, vad vi måste erbjuda.

Enligt Friberg vill man ”givetvis värna om de äldre” och ”de ska inte sitta och frysa på sina hem” men ”de kan till exempel ha filtar”.

Han är besviken på att regeringen inte kompenserar kommunerna för utgifterna den lägger på dem. De extra pengar man nu ska få räcker dock inte på långa vägar och han påpekar att Motala i dag är landets 32:a mest segregerade kommun, vilket kommer kräva stora insatser framåt.

Förtur till nyanlända
Motala är en av de kommuner som ger nyanlända migranter förtur till bostäder.

Integrationssatsning
Tidigare i år bjöd hyresvärden Platen i Motala in hyresgäster, personal och makthavare för att under tre dagar prata om integration.

— Det kan hända att vi kommer hem till en hyresgäst som vill förhandla om att få en ny spis. Det är vår personal inte van vid utan det blir en kulturkrock och det kan vara tufft att hantera, sa Martina Sjökvist, förvaltningschef hos Platen.

Föräldrautbildning
I januari rapporterade SR om en ny föräldrautbildning för nyanlända i Motala som ska lära ut hur det svenska skolsystemet fungerar.

– Det kan vara till exempel att informera om vad ett föräldramöte är, ett utvecklingssamtal. Informera om olika ämnen som idrott och religion. Men det kan också vara att ta upp skolan värdegrund för att enklare involvera föräldrarna, sa Susanna Asknert från kommunens Resurteam IN.