Bostadsbristen är stor i Kungsbacka som på de flesta platser i landet. Därför byggs nu nya hyresfastigheter i bland annat området Anneberg. De kungsbackabor som köat för och sett fram emot en lägenhet får dock se sina förhoppningar grusade. Detta efter att kommunen på tisdagen fattade beslut om att samtliga nybyggda lägenheter ska gå till nyanlända migranter.

De lägenheter som nu fattats beslut om är 52 till antalet fördelade på ett antal hyresfastigheter i Anneberg. Dessa ska uteslutande användas för mottagandet av nyanlända migranter med uppehållstillstånd i enlighet med den tvingande bosättningslag som riksdagen för några år sedan beslutade om. Runt 300 migranter hoppas man få plats med.

Det innebär att de kungsbackabor som står i den reguljära bostadskön inte har rätt att söka lägenheterna utan får se sig förbigångna. De kontrakt som skrivs med de nyanlända uppges löpa på fem år enligt principen om så kallade genomgångsboenden. Beroende på hur bostadssituationen för den prioriterade gruppen nyanlända ser ut i mitten av nästa decennium kan då även bostadssökande kungsbackabor komma i fråga för inflyttning.

Alla partier representerade i kommunfullmäktige är inte nöjda med beslutet. Vissa anser att kungsbackaborna också borde få söka lägenheterna. En av dem som är kritiska är Liberalernas kommunalråd Ulrika Landergren.

Det är emellertid inte den etniska diskrimineringen i sig hon vänder sig emot, utan det faktum att den leder till att området blir helt segregerat. Det är ”jättetråkigt” konstaterar Landergren eftersom det inte är bra för integrationen. Samtidigt önskar hon att de nyanlända hade kunnat få kontrakt som löper på längre tid än fem år.

Det framgår inte hur stor andel av de migranter som flyttar in i de nybyggda bostäderna som har försörjning och kan betala hyran, respektive hur stor andel som kungsbackaborna får betala hyran för via det kommunalskattefinansierade socialbidraget.