Det har en under en tid blåst kring vänsterliberala gatutidningen Metro, vars ekonomi är i gungning. Ägarbolaget står inför rekonstruktion eller eventuell konkurs har stora krav som Kronofogden fått i uppdrag att driva in och anställda har inte fått ut sina löner. Nu stoppar tryckeriet tisdagens upplaga av papperstidningen, då man sig inte få betalt för tryckningen.

Det är tryckeriet Bold Printing i Stockholm som säger nej till att trycka Metro med mindre än att man får betalt i förskott. Det har man inte fått för tisdagens pappersupplaga som därför inte kommer ut.

Det är i nuläget oklart hur länge tidningen kommer att stoppas från utgivning. På Bold Printing säger man att beslut om tryckning fattas en dag i taget.

Metro har en längre tid gått med förlust. Finansmannen Mats Qviberg, som 2017 aviserade att han ville köpa tidningen och göra den lönsam, tvingades bort efter att ha kommit i politisk konflikt med delar av redaktionen. Där ogillades Qvibergs besked om att vidta åtgärder mot tidningens vänsterslagsida, eller redaktionens ”stalinister” som Qviberg formulerade det.