Regimen i den kommunistiska diktaturen Kuba meddelar att man inför landsomfattande ransonering på varor som korv, ägg, matolja, ris, bönor, tvål och många andra basvaror. Skälet är att man vill förbereda sig inför den allvarliga ekonomiska kris landet står inför.

I landets butiker gapar butikshyllorna tomma och utanför butikerna ringlar köerna långa, på det sätt som är och har varit mer regel än undantag i kommuniststyrda länder. En del varubrist kan tillskrivas handelsembargon från bland annat USA men flertalet varor som nu ransoneras är sådana som kan produceras inom landet och inte skulle behöva importeras.

Handelsminister Betsy Diaz Velazquez sade i ett uttalande till landets statligt kontrollerade nyhetsbyrå att ransonering av olika slag kommer att införas i syfte att försöka komma till rätta med den stora bristen på många basvaror. Ministern lade skulden för den uppkomna situationen på USA:s president Donald Trump.

LÄS ÄVEN: REPORTAGE: Kuba – det socialistiska paradiset

Enligt ekonomiska bedömare är huvudorsaken till att Kuba nu står inför en allvarlig kris att det ekonomiska stödet och de kraftigt subventionerade oljeleveranserna från Venezuela i princip upphört efter att den kommunistiska regimen där försatt landets ekonomi i fritt fall.

Varubristen och den stundande krisen har fått många kubaner att hamstra bristvaror vid de få tillfällen då dessa finns att köpa. Detta bidrar ytterligare till varubristen och från myndighetshåll försöker man nu, vid sidan av Trump, lägga merparten av skulden för den uppkomna situationen på dessa hamstrare som också anförs som orsak till varför ransoneringar behöver införas.

Samtliga 11 miljoner kubaner tilldelas nu ransoneringshäften som ger rätt till kraftigt begränsade inköp av ett stort antal varor. För det fåtal kubaner som har råd går det dock att köpa mer men då till priser som är skyhögt över vad motsvarande varor betingar för pris i fria, demokratiska länder med marknadsekonomi.