Flaggdagarna vid kungliga namnsdagar tas bort samtidigt som valdagen till EU-parlamentet görs till ny flaggdag. Det föreslås i en ny parlamentarisk utredning.

Utredningen som sett över det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och anslaget till hovet har letts av förre detta försvarsministern och talmannen Björn von Sydow (S).

”En modern lösning på olika problem”. Så beskriver von Sydow utredningen som på tisdagen lämnades över till justitieminister Morgan Johansson (S).

Av Sveriges 18 allmänna flaggdagar har sex stycken koppling till den nuvarande kungafamiljen. I utredningen föreslås att antalet kungliga flaggdagar minskas till två.

– Vi föreslår att flaggdagarna vid namnsdagar tas bort vid nästa tronskifte. Flaggdagar måste ha någon form av folklig förankring och det har inte namnsdagar längre, säger Björn von Sydow.

I framtiden vill man endast att kungliga flaggdagar ska finnas för statschefen – kungen – och tronföljaren.

Samtidigt vill man att valdagen till EU-parlamentet var femte år görs till allmän flaggdag.

Fler ordnar och medaljer

Vidare vill utredningen förändra det statliga belöningssystemet där det ska bli möjligt att dela ut ordnar och medaljer inom det statliga ordensväsendet till både svenska och utländska medborgare. Tidigare har delar av ordensväsendet endast omfattat utländska medborgare.

von Sydow anser att regeringens utmärkelser ska tas i mer aktivt bruk och ett sätt att uppnå det uppges vara att låta personer från alla samhällsklasser nominera beundransvärda insatser.

– Det här handlar om vad vi som nation väljer att uppmärksamma som goda gärningar eller ett berömvärt livsverk, och det säger mycket om vårt samhälle och land, säger Morgan Johansson.

Oförändrat apanage

Utredningen hade även i uppgift att undersöka huruvida färre ska få del av apanaget, det statliga anslaget till kungafamiljen. Hovet har sedan tidigare redan gjort klart att prins Carl Philips tre barn och prinsessan Madeleines tre barn inte ska ingå i kungahuset formellt sett och därmed inte få del av anslaget. Några ytterligare åtstramningar föreslås inte.