Butiksstölder, ibland kallat snatterier, har länge varit ett problem för handeln. På senare tid har situationen dock förvärrats, i synnerhet i så kallade utsatta områden där ungdomsgäng satt i system att inte bara stjäla i butikerna utan också att hota, trakassera och misshandla personal och vandalisera. Hittills har det inte varit tillåtet för en butik att porta kända butikstjuvar och vandaler men ett nytt lagförslag kan ge näringsidkarna det verktyget.

Handeln uppger att man sammantaget förlorar runt sex miljarder kronor varje år på svinn i form av butiksstölder. Men idag är det inte längre bara ekonomin det handlar om. I stället är det hoten, trakasserierna och våldet mot butikspersonalen som seglat upp som det stora bekymret.

– Vi har under lång tid sett hur samhället förändras. Utsattheten för medarbetare blir allt tuffare och vi behöver se över hur vi kan skydda vår personal, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. i en kommentar till SVT Nyheter.

Svensk Handel har länge uppvaktat de politiska partierna för att få till en uppdaterad lagstiftning anpassad till det som Per Geijer kallar ”det förändrade samhället” med utanförskapsområden och grovt kriminella och antisociala gängbildningar. De öppna gränserna innebär också en ökad exponering för handeln för hitresta ligor från utlandet.

Lobbyarbetet ser nu ut att bära frukt, bland annat i form av ett lagförslag om ”tillträdesförbud”, dvs möjlighet för butiksinnehavare att porta notoriska butikstjuvar och andra element som genom hot, vandalism eller våld stör ordningen i butiken. Det har tidigare ansetts för integritetskränkande men i takt med att problemet förvärrats har man tänkt om.

Den utredning där förslaget ingår har namnet ”Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet” och ska presenteras i januari 2019. Enligt uppgift står en riksdagsmajoritet bakom utredningens förslag, och nödvändiga lagändringar bör därför kunna klubbas igenom oavsett vilken regering som nu slutligen tillträder.

Enligt Per Geijer råder också inom Svensk Handel och Handelsanställdas förbund konsensus om att dessa lagändringar är nödvändiga för att skydda de anställda i det nya och förändrade svenska samhället.

Med en lag om tillträdesförbud ska en butiksinnehavare kunna vända sig till åklagare och domstol och få ett beslut på att en butikstjuv förbjuds att överhuvudtaget komma in i butiken. Samtidigt behövs en ökad polis- och/eller väktarnärvaro för att upprätthålla en sådan lag, något som handeln också larmat om ett stort behov av.