Den Socialdemokraterna närstående fackliga centralorganisationen LO kan ha slarvat bort närmare 140 miljoner kronor av medlemmarnas tillgångar. Detta efter att ha sålt en lyxig semesteranläggning vid den italienska Medelhavskusten för ett spottstyver i förhållande till marknadspriset. Det rapporterar Affärsvärlden.

Det var 2014 som LO beslöt avyttra sitt italienska semesterkomplex ”La Serra” norr om Neapel vid Medelhavet med 230 lägenheter, restaurang, swimmingpooler, tennisbana och exklusiv tillgång till sex kilometer medelhavsstrand för motsvarande 4 miljoner kronor. Oberoende värderare menar att anläggningen är värd 140 miljoner kronor och försäljningen utreds av den italienska polisen och finansinspektionen för eventuella oegentligheter.

Anläggningen har ägts av de fackliga organisationerna och Coop sedan slutet av 1960-talet. Dit har svenska fackpampar och kooperationens dignitärer kunnat åka på semester till kraftigt subventionerade priser. Mellanskillnaden har fackets och kooperationens medlemmar stått för.

Vill inte kommentera förlustaffären
När anläggningen avyttrades var var den tidigare LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin ordförande i ägarbolaget Riva del Sole och alltså ytterst ansvarig för affären. Hon har gjort sig oanträffbar för media och vägrat kommentera den ifrågasatta försäljningen.

LO:s kanslichef tillika nuvarande ordförande för verksamheten, Annika Nilsson, förvarar i en kommentar till Affärsvärlden det anmärkningsvärt låga försäljningspriset med att det inte gick att få ett högre pris. Detta på grund av att verksamheten påstås ha gått med miljonförlust i många år. Detta uppges också vara skälet till att LO valt att avyttra anläggningen.

Det framgår inte i vilken utsträckning de kraftigt subventionerade priserna bidragit till de uppgivna förlusterna. Samtidigt uppger andra källor till Affärsvärlden att verksamhetens ekonomi inte alls varit så dålig som Annika Nilsson hävdar.

Gick med vinst och var inte till salu
Fram till i varje fall 2010 ska verksamheten tvärtom ha uppvisat positiva resultat och ökande antal gäster. Man ska även återkommande ha fått bra anbud från spekulanter på anläggningen. Dessa avvisades dock med beskedet att La Serra inte är till salu.

Problem när ny chef tillsattes
2010 ska verksamheten dock ha fått problem relaterade till en nyrekryterad verksamhetschef som personalen upplevde som svår att samarbeta med och som regelmässigt ska ha ägnat sig åt att skälla ut de anställda och hota dem med massuppsägning. Wanja Lundby-Wedin och bolagets svenska styrelse ska i en skrivelse från La Serras personal uppmärksammats på problemen men inte vidtagit några åtgärder.

I stället fortsatte missförhållandena på La Serra och verksamhetens resultat blev lidande när gästerna uteblev. Det ifrågasätts nu vad LO kan ha haft för, eventuellt nepotistiska, skäl att inte byta ut den olämplige chefen som av allt att döma bidragit till att köra verksamheten i botten.

Försäljningens kritiker påtalar att det bevisligen, innan den nye chefen tillträdde, gick att driva verksamheten med vinst. I stället använder LO nu de problem man själva orsakat genom dålig chefsrekrytering som skäl för att sälja verksamheten långt under marknadspris och därmed slarva bort värden för medlemmarna på uppemot 140 miljoner kronor.