En ny mätning från Yougov visar att en stor majoritet i sju nordeuropeiska länder är emot att invandringen fortsätter som idag. Mest negativ i denna grupp är man i Tyskland.

Länderna som ingår i mätningen är Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Norge – denna ordning representerar även det mest negativa landet till det minst negativa.


I Tyskland uppger 72 procent att man är emot en fortsatt invandring. Motsvarande andel i Sverige är 60 procent. I Norge, som alltså har den minsta andelen negativa, ligger man på 52 procent.

Man har även mätt hur folk i dessa sju länder ser på andra europeiska länder då det gäller att ”ta sin del av ansvaret”.