Den kritiserade mediekartellen Faktiskt.se avvecklas. Anledningen är att syftet med kartellbildningen var att påverka valutgången och nu när valet är över ser man inga skäl att fortsätta med verksamheten.

I kartellen har de privata mediejättarna DN och SvD ingått, liksom public service-aktörerna SR och SVT. För att säkerställa att man skulle nå ut brett till de unga väljarna rekryterades även den vänstersinnade veckotidningsliknande ungdomssajten KIT.

Officiellt har Faktiskt.se haft det självpåtagna uppdraget att blottlägga falska nyheter och desinformation, men har kritiserats för att exkludera sina egna plattformar från granskning och i stället, genom ett skevt granskningsurval, själva bli en tongivande aktör för valpåverkan.

En som många menar oproportionerligt stor andel av Faktiskt.se:s granskningar har handlat om Sverigedemokraterna. Överhuvudtaget menar man att det varit en allmän påtaglig slagsida mot att recensera vad de politiska partierna gjort och vad de sagt i valrörelsen, något som faller inom ramen för sedvanlig granskande journalistik men vid sidan av Faktiskt.se:s föregivna uppdrag att granska falska medieuppgifter.

Att valpåverkan varit den huvudsakliga drivkraften bakom initiativet anser kritikerna bekräftas ytterligare genom att kartellen upplöses nu när valet är över.

Diskussioner har förts om att driva Faktiskt.se vidare och inleda ett formellt opinionspåverkande samarbete med vänsterliberala sociala mediejätten Facebook. SVT och SR ansåg dock att detta skulle utgöra ett alltför uppenbart avsteg från public service-uppdragets direktiv om opartiskhet och saklighet, och drog sig därför ur samtalen.

De privata medieaktörerna valde då att inte gå vidare. Processen att bli en verifierad medlem av det internationella vänsterliberala faktakontrollorganet IFCN avbröts därmed också. Sådant medlemskap krävs för att bli det Facebook kallar en ”third party fact checker”.

Medieaktörerna bakom Faktiskt.se ska nu i stället var för sig fila på egna lösningar för att – som man kallar det – ”motverka desinformation och öka medvetenheten om källkritik”.

Inriktningen kommer fortsatt att vara på uppgifter som får stor spridning i sociala medier och i alternativmedier medan liknande uppgifter som får stor spridning i traditionella medier faller vid sidan om granskningsverksamheten.

Det framgår inte huruvida Faktiskt.se kommer att återuppstå i händelse av att ingen regering kan bildas och nyval utlyses.