I maj konstaterades att var fjärde kommun – 69 av 290 – och var tredje region gick back i fjol och att både besparingar och höjda skatter är att vänta. 2019 ser det än värre ut med omfattande sparpaket med risk för nedlagda skolor, äldreboenden och varslad personal.

– Vi har ett högt tryck från en ökande befolkning, sa SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog i maj samtidigt som hon konstaterade att ”de goda åren närmar sig sitt slut”.

LÄS ÄVEN: Var tredje region och var fjärde kommun gick back 2018 – höjda skatter att vänta

Totalt väntas 110 kommuner gå back med mer än två miljarder kronor i år. Enligt Wallenskog har många kommuner redan nu ett svagt resultat och det kommer att bli värre. Mer pengar förbrukas än vad man får in vilket kommer att öka skulderna.

Demografi
Demografin uppges vara en av orsakerna till situationen med en ökning av kostnadskrävande grupper som barn, unga och äldre medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

LÄS ÄVEN: Invandringen tär på välfärden – Konjunkturinstitutet flaggar för höjda skatter

I många av de kommuner som väntas gå back har man tagit emot många migranter och de statliga bidragen för dessa har nu tagit slut.

Enligt SKL kan så många som 40 kommuner komma att höja skatten, jämfört med 32 stycken under finanskrisen.

LÄS ÄVEN: Sveriges rikaste kommun i ”allvarligt ekonomiskt läge” – tvingas chockhöja skatten

– Jag hoppas regeringen ser vad som händer runtom i Sverige, och att de tillför mer pengar, säger Madelaine Jakobsson (C) i Nordmaling som ska dra ner på personal i hemtjänst och äldreomsorg.