Efter många turer med den så kallade gymnasielagen godkänner Migrationsverket den starkt kritiserade beredningen av denna. Det slutgiltiga avgörandet kommer dock efter att Migrationsöverdomstolen sagt sitt.

Gymnasielagen för 9 000 ”ensamkommande” afghaner utan asylskäl har både tillämpats och avvisats av migrationsdomstolarna.

Nyligen meddelade Migrationsverket att man stoppar prövningarna i väntan på migrationsöverdomstolens utslag.

Det är oklart hur tungt yttrandet verket nu lämnat till Migrationsöverdomstolen väger.

I fokus står det sänkta kravet på den sökande att styrka sin identitet, något i princip samtliga 9 000 inte gjort.

Enligt Sveriges Radio var det Migrationsverket som påtalade att kravet måste sänkas så att migranterna skulle kunna omfattas av lagen, vilket regeringen alltså gick med på.

När Migrationsöverdomstolen kommer med sin dom är oklart.