Enligt en undersökning SVT utfört 2019 viger endast fem av 34 tillfrågade religiösa församlingar homosexuella. Detta vill Miljöpartiet ändra på genom tvingande lagstiftning.

2009 blev äktenskapsbalken i Sverige neutral. Men hos de religiösa församlingarna är det bara en minoritet som viger homosexuella par. Med ny lagstiftning vill Miljöpartiet göra det olagligt att vägra viga samkönade om man samtidigt viger heteropar.

– När det gäller själva myndighetsutövningen kring vigseln så tycker jag inte man ska kunna diskriminera samkönade par, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och gör en parallell till en annan myndighet:

– Man kan jämföra det med att en handläggare på Försäkringskassan skulle vägra vissa personer att få sjukpenning. Så kan vi inte ha det.

Krockar inte med religionsfriheten

Förslaget skulle betyda att imamer, rabbiner och präster eller andra vigselförrättare som vägrar viga homosexuella inte längre får viga alls.

Enligt Lindhagen skulle en sådan lag inte inkräkta på religionsfriheten.

– Det här handlar om den juridiska delen som gör att man blir gift, säger hon och lägger till att det däremot är fritt fram att ha religiösa ceremonier av olika slag.

– Vi tvingar ingen till att viga. Men om man utför en uppgift å statens vägnar så ska man inte kunna diskriminera, säger Lindhagen.

Miljöpartiets ambition är nu att få fler partier att nappa på förslaget.

Kompakt islamskt motstånd

Bland de religiösa samfund SVT frågat har inte ett enda muslimskt sådant svarat ja på frågan ifall man viger homosexuella, däremot ett judiskt och flera kristna. Många muslimska samfund har också valt att inte svara eller inte tagit ställning.