Peyman Kia, som greps den 20 september av Säkerhetspolisen (Säpo) misstänkt för spioneri, har tidigare arbetat i myndighetens stabsledning. Kia, som ursprungligen är från Iran, misstänks ha begått allvarliga brott mot det svenska rikets säkerhet under perioden 2011–2015.

– När det gäller det ärendet kan jag bara bekräfta att personen är häktad med den här rubriceringen. Vi har arbetat med utredningen under lång tid, sen vill jag inte kommentera mer, säger Säpos nytillträdda chef, Charlotte von Essen.

Tack vare sin placering i Säpos stabsledning har Kia haft mycket god kännedom om Säpos organisation och verksamhet. Inte sedan 1979 har en anställd på Säpo gripits misstänkt för spioneri.

Då var det Stig Bergling, en officer i kustartilleriet som arbetat både på Säpo och Försvarsstabens säkerhetsavdelning. Han greps och dömdes 1979 till livstids fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift och grovt spioneri åt Sovjetunionen.

– När Bergling togs så var det ett trauma för verksamheten och antagligen är det också nu jobbigt för den misstänktes tidigare kollegor. Om det här stämmer och han döms så är det djupt olyckligt, säger Christer Olsén, jurist med bakgrund från både underrättelse- och säkerhetstjänsten, till Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: Iranier i Säpo begärs häktad för spioneri

Rekryterades till Säpos stabsledning

Kia greps av Säpo i en gryningsräd den 20:e september. Han hade innan dess varit anhållen i sin frånvaro i fem dagar av chefsåklagare Per Lindqvist, vid Riksenheten för säkerhetsmål. Enligt Kias försvarsadvokat, Anton Strand, nekar han till brott.

Initialt var Kia misstänkt för spioneri men häktades senare istället på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Anledningen till ändringen av rubriceringen uppges vara att det ännu inte finns säkra bevis för att det direkta syftet har varit att gå främmande makt till handa.

När Kia slutade på Säpo uppges även brottet ha upphört. Huruvida han fortfarande är misstänkt eller utreds för spioneri vill chefsåklagare Per Lindqvist inte svara på, uppger DN. Kia arbetade under de aktuella åren först på Säpo och därefter på på militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Han kom sedan tillbaka till Säpo och tjänstgjorde då vid stabsledningen.

I och med att Kias modersmål inte är svenska utan persiska, uppges hans språkkompetens ha varit eftertraktad av underrättelsetjänsten. I arbetsansökan har han även framhävt sin förståelse för Mellanöstern som en styrka. Kia blev svensk medborgare 1994.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill ändra grundlagen – ska bli lättare att styra med dekret

”Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige”

Iran har pekats ut av Säpo som ett av de tre länder som mest aktivt spionerar på Sverige. De övriga två är Ryssland och Kina. Enligt Säkerhetspolisens årsbok 2020 bedriver iranska underrättelsetjänster säkerhetshotande verksamhet i Sverige, samt flykting- och industrispionage.

Enligt Försvarsmakten arbetade Kia vid Must som projektledare och analytiker, hans arbetsuppgifter var till stor del hemliga. I sin befattning ansvarade han för och deltog i ”internationella samverkansprojekt, bearbetnings- och analysprojekt samt informationshantering med inriktning mot säkerhetspolitisk utveckling samt säkerhetshotande verksamhet” där ”en stor del av arbetet har varit av sekretessbelagd natur” med ”mycket höga krav på sekretess, säkerhetsmedvetande och noggrannhet”.

LÄS ÄVEN: Hon blir ny chef för Säpo: ”Extra roligt att vi fått en kvinna”

”Ett komplext fall vi arbetat länge med”

Underrättelseexperten Christer Olsén menar att Kias arbete med svenska underrättelsekontakter utomlands, samt hans tid vid Säpos stabsledning, är ytterst besvärande. Kia har haft djup insyn i hur svensk underrättelseverksamhet fungerar och har även haft tillgång till mycket känslig information, säger han. Enligt Kia själv har han bland annat arbetat med underrättelseinhämtning och utredningsarbete.

– Det är en begränsad krets människor som har de direkta kontakterna och på den positionen får man också se hur kontakterna ser ut, hur de fungerar, vilken typ av information som går igenom och andra iakttagelser om samarbetet, säger Olsén.

Säpochefen Charlotte von Essen beskriver gripandet av den forne kollegan som ”Ett komplext fall vi arbetat länge med”, i SvD men vill i övrigt inte kommentera fallet.