➤ KRÖNIKA  Vi lever i ett sekulariserat, demokratiskt land. I århundraden har vi strävat mot frihet och jämlikhet. Vi har gjort oss av med envåldshärskare och förtryckande religion. Vi tror på allas lika värde. Oberoende av kön, färg, etnicitet, inkomst, religion. Vi har skaffat oss åsiktsfrihet och rätt till det fria ordet. Vi har lika rätt inför lagen. Vi försöker göra oss av med gamla förlegade intoleranser och fördomar.

Men vi får inte kritisera den ideologi som är motsatsen till allt detta – islamismen. Islam strävar efter världsherravälde. Inom islam finns inte jämställdhet. Kvinnoförtrycket är omfattande. Religionen är högsta lag. Demokrati bekämpas. Andra religioner ska utrotas. Otrogna och avvikande mördas och förföljs. Terrorister hyllas och blir martyrer. Brott straffas med inhumana metoder.

Det är obegripligt att merparten av våra folkvalda tigande sympatiserar med detta. Flertalet svenska politiska partier välkomnar islamister. De får ministerposter och blir betrodda med tunga uppdrag. De ser till att skattepengar generöst delas ut till islamistiska, antidemokratiska organisationer i Sverige.

Förklädda till Miljöpartister, Centerpartister och Socialdemokrater undergräver dessa islamister det svenska samhället på alla nivåer. De utnyttjar vår religionsfrihet för att etablera sin religion via moskébyggen, böneutrop, hedersvåld, shariavakter, islamskolor, månggifte, barnäktenskap, mordhot mot obekväma konstnärer och författare och oändliga krav på att samhället ska anpassas efter deras religion och krav.

Nu har de t.o.m. via centerpartistiska nämndemän lyckats införa sharialag i svenska domstolar. Ofattbart! Såväl svenskt rättsväsende som Centerpartiet tappar allt förtroende. Vem vågar lita på att man inte numera blir dömd enligt sharialag i svensk domstol? Kanske särskilt om man blir åtalad för hets mot folkgrupp.

Det blev en 79-årig man för att han klottrat ” Fuck Allah”. En 64-årig man ställdes inför rätta för att han skrivit att svenskar borde träna självförsvar inför hoten från invandrare. En 64-årig kvinna åtalades för att hon skrivit att många invandrare kommer från länder med lägre IQ-snitt. En 56-årig man dömdes för att skrivit att muslimer aldrig lär sig sluta med våld och våldtäkter. En 17-årig pojke dömdes för att ha skrivit ett skämt om personer från Afrikas Horn. Dömdes de av islamistiska nämndemän förklädda till representanter för svenska partier? Hemska tanke.

Frågan är hur lång tid det tar innan Sverige är ett muslimskt land. Enligt internationell forskning hör Sverige till de europeiska länder med störst andel muslimer. Nu ca 800 000. Bara Bulgarien och Frankrike ligger på samma nivå. Enligt forskningscentret Pew kommer Sverige att med nuvarande invandringstakt ha drygt 30% muslimska medborgare år 2050.

Kyrkorna står redan tomma medan moskéerna inte rymmer alla besökare. 100 000 svenskar lämnade svenska kyrkan förra året. Tidigare konfirmerades 95% av alla 15-åringar – nu nästan ingen. Knappt 40% av nyfödda döps numera.

Försvaret för den svenska kulturen tystas allt mer hårdhänt. T.o.m. Svenska kyrkan förordar islamska böneutrop i Sverige! Minsta kritik mot islamiseringen tystas med rop om rasism och hets mot folkgrupp. Men islam är ingen folkgrupp. Kritiken riktas mot den islamska ickedemokratiska ideologin. Såsom vi kritiserar andra diktatoriska ismer.

Liksom när tidigare den kristna västvärlden koloniserade övriga världen, koloniserar nu islam Europa. Sakta men säkert och till största delen utan direkt våld. Men med gigantiska ekonomiska stöd från rika, muslimska arabländer. Saudiarabien satsar 100-tals miljarder för att sprida extrema former av islam. Propagandan riktar sig såväl till den muslimska diasporan som till svensk ungdom.

Man skapar muslimska parallellsamhällen och motverkar integrationen av nysvenskar, vilket leder till ökade motsättningar, våld och i värsta fall rena inbördeskriget. Att ens antyda insättande av militär i utanförskapsområden, som statsministern gör, är ett hotfullt varningstecken.

Med internet och alternativa medier hotas makthavarnas och traditionella mediers informationsmonopol. I desperation kastar man då fram förslag om grundlagsändringar som öppnar för ren censur. Det fria ordet, demokratins fundament, hotas och kritiker ska tystas med lagens hjälp. För tio år sedan upprördes vi när Kina införde censur av sökmotorer. Nu är vi själva där. Arma land!