På torsdagen kunde Samhällsnytt berätta om att ”Näthatsgranskaren” Tomas Åberg, som hyllats av Aftonbladet och bl.a. Agria Djurförsäkring under vinjetten ”Svenska hjältar”,  har tidigare belagts med djurhållningsförbud på grund av allvarlig vanvård av djur. Nu har Åberg oförklarligt försvunnit från Aftonbladets samlingssida över de svenska hjältarna och artikeln om Åberg redigerats utan att detta klargörs. Agria uppger till Samhällsnytt att man tar avstånd från Åberg och är kritisk till Aftonbladets bristfälliga nomineringsrutiner.

Tomas Åberg har, som Samhällsnytt tidigare berättat, en lång historik av vanskötsel av djur bakom sig som kulminerade i att han belades med djurhållningsförbud efter att han låtit flera jakar på sin gård i Närke svälta och törsta ihjäl. Han hette då Bergström i efternamn men bytte för att undvika att hans brottsliga förflutna uppdagades.

Det senaste dryga året har Åberg drivit ”Näthatsgranskaren” där han med en särskild programvara söker igenom Internet efter invandringskritiska kommentarer som sedan polisanmäls. Åberg har själv lämnat in inte färre än 750 polisanmälningar. 9 av 10 av dessa har visat sig inte utgöra någon lagöverträdelse men ett mindre antal har fått ett rättsligt efterspel.

För sin verksamhet mot ”det högerextrema näthatet” nominerades Åberg i Aftonbladet under deras initiativ ”Svenska hjältar”. Hjältarna skall senare hyllas formellt på en stor gala på Cirkus i Stockholm som direktsänds i TV4.

LÄS MER: Näthatsgranskaren lät sina djur svälta ihjäl – hyllas nu som antirasistisk hjälte av Agria Djurförsäkring

Mystiskt borttagen
Efter avslöjande att Åberg gjort sig skyldig till grovt djurplågeri går det inte längre att hitta honom på Aftonbladets samlingssida för Svenska hjältar. Den enskilda artikeln om Tomas Åberg finns kvar på Aftonbladets webbplats men i nedbantad form och nu utan vinjetten ”Svenska hjältar” och den filmade intervju som tidigare fanns där.

Aftonbladet bryter mot god publicistisk sed
God publicistisk sed påbjuder att man tydligt anger att redaktionellt material har ändrats i efterhand och även uppger orsaken till detta. Det underlåter Aftonbladet emellertid att göra, både på samlingssidan för ”Svenska hjältar” och för den enskilda artikeln om Åberg.

Tyst om Åberg från mediaetablissemanget
Inte heller har Aftonbladet och andra gammelmedier ansett det värt att på nyhetsplats uppmärksamma de brottsliga omständigheterna kring Tomas Åberg, detta trots att han beviljats över en halv miljon kronor i skattefinansierat bidrag från regeringen för sin ”näthatsgranskande” verksamhet och nominerats som hjälte till en stor TV-gala.

Samhällsnytt har utan framgång sökt Helena Mastberg som uppges vara ansvarig för ”Svenska hjältar” på Aftonbladet. Hon har inte återkommit trots att vi lämnat kontaktuppgifter. Ingen annan på Aftonbladet har heller velat svara på frågor om hur man hanterat nomineringen av Tomas Åberg.

Agria tar avstånd
”Svenska hjältar” sponsras av bland andra Agria Djurförsäkring, en aktör som på grund av sin verksamhet kan förutsättas vara särskilt känsliga för att figurera i djurplågerisammanhang. Pernilla Melander, som är pressansvarig på Agria, uppger i en kommentar till Samhällsnytt att företaget under fredagen uppmärksammats på uppgifterna om Tomas Åberg och har vidtagit åtgärder.

Enligt Melander är Tomas Åberg inte längre nominerad till Svenska Hjältegalan och kommer inte att hyllas på den TV-sända galan. Agria uppger också att man varit i kontakt med Aftonbladet och uppmanat dem att skärpa sina kontroller och rutiner för hur kandidater till ”Svenska hjältar” utses.

Agrias pressansvarige framhåller att Tomas Åberg inte varit nominerad i den kategori, ”Djurhjälten”, som Agria sponsrar men att Agria inte kan acceptera att personer med Åbergs djurplågerihistoria nomineras heller i andra kategorier. Det framgår heller inte på Aftonbladets webbplats att Agrias sponsring skulle vara begränsad specifikt till en enskild kategori.

Melander klargör också för Samhällsytt vad som är Agrias policy i frågor som rör djurs välbefinnande: ”Vi arbetar varje dag med att öka djurhälsan och välbefinnandet bland våra djur, vi tar fullt avstånd från allt som går i motsatt riktning.”

Samhällsnytt fortsätter att söka ansvariga på Aftonbladet för att få bekräftelse på uppgifterna att ”Näthatsgranskaren” Tomas Åberg inte längre är nominerad till ”Svenska hjältar”