Sju stora havsbaserade vindkraftsprojekt står utan driftsaktörer sedan ekonomiska kalkyler visat att det är omöjligt att få någon lönsamhet i verksamheten.

Rapporterna strömmar in allt tätare om att vindkraftverk mer är att likna vid luftslott. Det senaste exemplet kommer ifrån Storbritannien men berör även svenska Vattenfall.

En storsatsning på havsbaserad vindkraft döms nu ut som ekonomiskt självmord.

LÄS MER: BILDEXTRA: Så vill vindkraftsbolag omvandla Sveriges kust

Överpriser krävs för att få lönsamhet

För att få lönsamhet i verksamheten skulle de aktörer som driver snurrorna behöva ta ut rejäla överpriser på den producerade elen. Men det har den brittiska regeringen i omsorg om medborgarna satt stopp för med ett pristak.

När projekten nu auktioneras ut är intresset obefintligt. En av de aktörer som varit med i diskussionen är svenska statliga Vattenfall som tidigare profilerat sig som mer klimatpolitiska än företagsekonomiska men nu ryggar för att ge sig in i vad som bedöms utmynna i förlustbringande projekt.

LÄS ÄVEN: Vindkraftspark i Västervik stoppas av överdomstol

Offentlig upphandlingsmodell

De brittiska kraftauktionerna är en form av offentlig upphandling där regeringen sätter ett högsta elpris som man bedömer är smärtgränsen för vad elkonsumenterna ska tvingas betala. Sedan får intresserade aktörer inkomma med bud som inte överstiger den siffran.

När projekten står färdiga och är i drift träder en del av kontraktet i kraft där bolagen förbinder sig att betala in eventuella överskott till staten som i gengäld förbinder sig att täcka eventuell underskott. Modellen kallas Contract For Difference (CFD).

Men för att få snurr på de nu planerade havsbaserade vindkraftsparkerna behövs det mer än att det blåser. Man skulle behöva ta ut ett pris långt över vad den brittiska regeringen anser att medborgarna ska behöva betala för att få ström i uttagen.

LÄS ÄVEN: Ornitologer kräver: Börja riva vindkraft och rädda Sveriges örnar

Stopp för lönedumpning delförklaring

En del av underskottet i lönsamhetskalkylerna uppges också bero på att den brittiska regeringen satt stopp för extrem lönedumpning beträffande de arbetare som ska bygga vindsnurrorna.

Detta uppges svenska Vattenfall vara särskilt missnöjda med, trots att man på hemmaplan påstår sig stå upp för den svenska avtalsmodellen och anständiga löner och arbetsvillkor. Att den brittiska regeringen nu ansluter sig till detta synsätt kallar Vattenfalls ledning emellertid för ”ett misslyckande”.

Flera vindkraftsprojekt som inte blir av

De nya principerna för hur höga elpriser man får ta ut och hur låga löner man får betala byggarbetarna har i närtid satt stopp för ett annat stort brittiskt havsbaserat vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust. Även där var svenska Vattenfall en av intressenterna men drog sig i juni i år ur av samma skäl som nu.

Den brittiska regeringens omsorg om elkonsumenter och arbetare har dock gett den energipolitisk huvudvärk. Någon plan B har man inte i nuläget för hur energiförsörjningen ska tryggas om de planerade vindkraftsparkerna inte blir av. Redan innan det stod klart att dessa senaste sju vindkraftsparker troligen inte kommer att byggas, var den brittiska energipolitiken i blåsväder.