Språkkunskaperna i svenska hos personalen inom vård och omsorg har blivit så låga att Malmö stad nu tvingas satsa miljontals kronor i språkundervisning.

Under hösten ska i ett pilotprojekt ett 60-tal anställda erbjudas utbildning i svenska, via Komvux. Utöver detta planerar Malmö stad även tillsätta ett antal så kallade ”språkombud” på förvaltningen, rapporterar SR.

Anledningen är att de anställda inte behärskar det svenska språket, vilket gjort att de inte klarar av att kommunicera med vårdmottagarna. Ett annat problem är att dokumentationen inom vård och omsorg har blivit lidande. Malmö stad lägger nu två miljoner skattekronor i hopp om att förbättra situationen.

LÄS ÄVEN: Många kan inte anställas efter lång vårdutbildning – för dålig svenska

Dålig svenska – riskfaktor i hela landet

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat för dålig svenska inom vård och omsorg som en riskfaktor, i hela landet. Under coronapandemin larmade flertalet verksamhetschefer om kommunikationssvårigheter, enligt SvD.

– Det fanns särskilda utmaningar med att få ut information till medarbetare eftersom det var svårt att förstå på grund av språkförbistringar, sa Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo redan 2020.

LÄS ÄVEN: Kommun inför språktest för förskolepersonal