Nyligen gick Italien ut med en resevarning för Sverige med hänvisning till den bristande säkerheten på gator och torg. Nu varnar även Kina sina medborgare för att turista i Sverige – man bedömer att risken att utsättas för personrån och ficktjuvar är hög och uppmanar resenärer att vidta säkerhetsåtgärder om man ändå tänkt sig besöka Sverige.

Det är den kinesiska ambassaden i Stockholm som uppdaterat sin turistinformation riktad till de egna medborgarna med en förnyad resevarning för Sverige. Man dömer ut säkerhetssituationen i Sverige som ytterst bristfällig. Risken att rånas eller bli bestulen är stor, bedömer man.

Turister uppmanas att planera sina resor omsorgsfullt och vara noga med vilka områden i Sverige man besöker.

LÄS ÄVEN: Italien utfärdar resevarning för Sverige – risk utsättas för väpnat våld och sexualbrott

Resevarningen anses vara ha stort nyhetsvärde i Kina och har bland annat plockats upp av tidningen South China Morning Post. Bara under de senaste månaderna ska ett 40-tal kineser på besök i Sverige ha utsatts för brott.

Det riktas även kritik mot sen svenska polismyndigheten som man menar inte har lämnat fortlöpande information om hur brottsutredningarna framskrider.

Den ursprungliga resevarningen utfärdades i september men förlängs nu alltså fram till den 22 mars nästa år då en ny bedömning av säkerhetsläget i Sverige ska göras.

Man påpekar också att man inte blivit informerad av den svenska polisen hur det går med utredningarna.

Kina utfärdade en varning redan i september, som gällde fram till den 22 december 2018. Baserat på gällande ”säkerhetssituation” i Sverige förlängs varningen till 22 mars 2019.

Om kinesiska turister slutar komma till Sverige innebär det ett stort avbräck för den svenska turistnäringen. Det handlar om ett potentiellt tapp på flera hundratusen turister om året.