Agera nu för att undvika katastrof. Det är budskapet då de senaste fem rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC sammanfattas och man efterlyser nu ”omfattande förändringar av samhället”.

Världens ledare måste agera nu och använda de lösningar som trots allt finns för att undvika en klimatkatastrof, basunerar medierna ut på måndagen.

I rapporten påstås att klimatförändringarna påverkar hela jorden och att de orsakas av människors utsläpp samt att möjligheten att klara 1,5-gradersmålet minskar snabbt.

LÄS ÄVEN: SVT: Vi ska äta dyngbaggar från komocka – för klimatet

– Vi går när vi borde sprinta. Utsläppen måste halveras till 2030 om vi ska klara 1,5-graders målet, sade Hoesung Lee, IPCC:s ordförande, när rapporten presenterades på måndagseftermiddagen.

Vidare heter det att de globala utsläppen fortsätter att öka samtidigt som jorden fortsätter att bli varmare och forskarna ser allt större förändringar i jordens klimatsystem.

Enligt IPCC är det möjligt att vända utvecklingen men det kräver ”omfattande förändringar av samhället”, och FN:s generalsekreterare António Guterres lägger huvudansvaret på de så kallade rika länderna.

Klimatoro

I samband med att dagens rapport släpps tipsar statstelevisionen om hur man kan hjälpa sina barn att hantera deras ”klimatoro”.

– Barn kan känna en stor frustration och undra varför vuxengenerationen inte gör mer för klimatet för deras generation. Det är en helt adekvat oro, säger barnpsykologen Reyhaneh Ahangaran.

Enligt Ahangaran kan barn exempelvis reagera med panikattacker innan läggdags.

Widding kommenterar

Senast i förra veckan talade klimatexperten och riksdagsledamoten Elsa Widding (SD) om just 1,5-gradersmålet i en ny video:

LÄS ÄVEN: Elkrisen: Elsa Widding kräver krafttag – vill pausa klimatmålen