Det är sedan länge känt att UV-ljus effektivt desinficerar luften från virus och bakterier – men samtidigt är skadligt för människor. En ny studie slår fast att en viss våglängd av så kallat Far UVC-ljus dödar coronavirus utan att penetrera människoceller.

Även i dagsläget används det konventionella UV-ljuset med våglängd 254 nm på sjukhus och i kollektivtrafik för att desinficera luften. En förutsättning för dess användning är dock att människor inte får vistas i utrymmen under desinfektionen.

En ny studie har tittat på vilka effekter UV-ljus av en annan våglängd – 222 nm – har på coronavirus. Enligt tidningen Science Daily har man funnit att detta så kallade Far UVC-ljus dödar mer än 99,9% av coronavirus inklusive SARS-2 som härjar i stora delar av världen. Samtidigt är UV-ljuset på denna längd ofarligt för människor. Det kan inte penetrera huden förbi det översta lagret som redan består av döda celler.

Forskarna bakom studien menar att man skulle kunna använda Far UVC-lampor i allmänna utrymmen som tåg, bussar, krogar osv. där människor trängs för att desinficera utrymmen kontinuerligt och på det sättet minska smittan. Forskarna hävdar att ljuset dödar 90% av coronavirus efter 8 minuter, 95% efter 11 minuter och 99% efter 16 minuter av exponering.