Någon gång under vecka 3, dvs den 14-20 januari, ska den omröstning om det framförhandlade Brexit-avtalet hållas som nyligen ställdes in. Samtidigt läggs nu fram ett förslag om en helt ny Brexit-folkomröstning.

Det är premiärminister Theresa May som meddelat den nya tidpunkter för avtalsomröstningen. Den skulle redan ha hållits men sköts upp därför att det fanns starka indikationer om att en majoritet av parlamentet skulle rösta nej.

Situationen har inte förändrats men May hoppas på att genom samtal med olika parter vinna över så många parlamentsledamöter de närmaste veckorna att avtalet går igenom. Bland knäckfrågorna återfinns den speciallösning kallad backstop som rör gränskontrollers vara eller inte vara mellan Nordirland och Irland.

Missnöje finns också med att avtalet är för ”mjukt” och innehåller för många kompromisser som medför att Storbritannien på flera sätt de facto blir kvar i EU trots att man formellt lämnar unionen.

Om avtalet inte går igenom kan Storbritannien tvingas lämna EU i ett avtalslöst tillstånd. En ytterligare omförhandling av det avtal som nu ligger på bordet är inte aktuell. Det beskedet har varit tydligt från Bryssel.

Vill inte ha någon ny folkomröstning
May passade samtidigt på att med eftertryck uppmana alla ledamöter i underhuset att inte stödja det förslag som lagts om en helt ny Brexit-folkomröstning.

– Låt oss inte bryta det brittiska folkets förtroende, var premiärministerns besked.