I årets riksdagsval ställer två nya partier upp – libertarianskt borgerliga Medborgerlig samling och radikalt invandringskritiska Alternativ för Sverige. På måndagen intervjuades partiernas ledare Ilan Sadé respektive Gustav Kasselstrand av SVT:s Pontus Mattsson i Almedalen.

Båda partiledarna deklarerade att man står för en betydligt mer restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik än den som kännetecknat Sverige under flera decennier men Kasselstrands AfS vill gå betydligt längre än att bara minska invandringen.

– Det räcker inte att vara för en restriktiv invandringspolitik. Det räcker inte ens att vilja stoppa invandringen. För att kunna lösa de stora samhällsproblemen i Sverige så måste man våga tala om återvandring. Och inte en liten sådan, utan en storskalig.

Enligt AfS har Sverigedemokraterna blivit för bekväma i den politiska stugvärmen och vågar inte ta i en så radikal men nödvändig fråga som återvandring. Kasselstrand uppskattar att det kan bli uppemot en halv miljon migranter som får lämna Sverige när det ”återvandringsverk” som partiet vill inrätta har tittat på alla asyl- och anhörigärenden sedan år 2000 och kontrollerat sådant som asylfusk, brottslighet och bidragsförsörjning.

SVT:s reporter hade svårt att förhålla sig Public Service-mässigt opartisk och saklig och menade att AfS politik var ”rena utrensningen”, något som Kasselstrand inte höll med om.

Pontus Mattsson ifrågasatte också om det är möjligt att sätta igång en så stor administrativ apparat som AfS föreslår för återvandring. Kasselstrand kontrade med att om det har gått att administrera en invandring av flera miljoner migranter så går det självfallet att administrera en återvandring av en halv miljon migranter, om den politiska viljan finns.

För Alternativ för Sverige är svenskt medborgarskap inte något hinder för genomförandet av en massiv återvandring. I likhet med Sverigedemokraterna vill man kunna återkalla medborgarskap från invandrare.

Medan SD inskränker sig till att göra detta möjligt för den som ljugit sig in i Sverige och för invandrare som begått brott, anser AfS att även långvarig bidragsförsörjning kan utgöra grund för att få medborgarskapet återkallat och förklaras inte vara fortsatt välkommen i Sverige.

Återkalla medborgarskap för andra än kriminella är inte något som Medborgerlig Samling går till val på. Sadé menade dock att andra åtstramningsåtgärder som partiet vill genomföra kan leda till en frivillig återvandring inom invandrargrupper som saknar egen försörjning.

Båda partiledarna sade sig vara ense om att en lång rad myndigheter i Sverige måste bantas eller avskaffas. AfS har med en blinkning mot Donald Trump i USA kallat detta för att ”dränera träsket”. Framför allt är det myndigheter som ägnar sig åt opinionsbildning och sådana som den politiska vänstern infiltrerat som behöver åtgärdas, sa Kasselstrand.

Ilan Sadé citerade statsvetaren Bo Rothstein som sedan länge kritiserat den svenska demokratin för att fungera bakvänt – det är inte myndigheterna som ska generera ideologin som politikerna och medborgarna sedan ska anpassa sig efter, utan myndigheterna som ska anpassas efter den politik som folket gett uttryck för i allmänna val.