Sveriges enligt egen utsago feministiska regering förelägger nu försvaret att införa vad man kallar ett ”verksamhetsanpassat jämställdhetsarbete”. Vad det konkret handlar om är dock höljt i dunkel.

På regeringens webbplats skriver man att man idag den 12 april 2018 beslutat om ändringar i myndighetsinstruktionerna för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet så att dessa nu inkluderar krav på att bedriva ett icke närmare preciserat verksamhetsanpassat jämställdhetsarbete.

Man påtalar att de ifrågavarande myndigheterna redan sedan tidigare bedriver ”ett aktivt och strukturerat jämställdhetsarbete” men detta skall nu alltså breddas och fördjupas ytterligare, dock oklart hur.

Regeringen berättar däremot att instruktionsändringarna för försvaret ”är en del av regeringens strategiska arbete för ökad jämställdhet” och att de uppräknade myndigheterna har fram till den 21 maj på sig att genomföra ändringarna, vilka de nu är, i sin myndighetsutövning.