I ett upprop av sex professorer kräver man att Sveriges regering måste agera nu för att stärka kampen mot viruset. Mer än 1 800 forskare, läkare och professorer m fl har i skrivande stund skrivit på.

”Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer”, inleds skrivelsen med.

Åtgärderna man efterlyser syftar till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället och att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för infektion. Det sistnämnda vill man se av två skäl – en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården samt för att på sikt kunna skaffa underlag för att kunna bedöma en lämplig tidpunkt då restriktioner kan lyftas och därmed minska skadan på ekonomin.

De sex professorerna hänvisar till erfarenheter från Kina och Sydkorea som bekräftar att dessa åtgärder är viktiga och har effekt och man vill se att dessa införs så fort som möjligt, precis som nu sker i många europeiska länder.

Att låta smittan härja fritt med målet att skapa en flockimmunitet som vid en influensaepidemi har lågt vetenskapligt stöd hävdar man och man vill inte att Sverige ska vara ett undantag från arbetet med att bromsa pandemin.

Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!

Bakom initiativet står Ernest Arenas, professor, Karolinska Institutet; Jonas Bergh, professor, Karolinska Institutet; Olle Kämpe, professor, Karolinska Institutet; Nils-Göran Larsson, professor, Karolinska Institutet; Sten Linnarsson, professor, Karolinska Institutet; Richard Torkar, professor, Chalmers och Göteborgs universitet.

”Folkhälsomyndigheten måste redovisa sina data och modeller”

I en debattartikel i DN på tisdagen krävde 14 forskare att Folkhälsomyndigheten snarast förser landet med nödvändig och uppdaterad information.

Vi vill, precis som fallet är med ECDC och Storbritannien, att information om mått och steg som tas meddelas mot en bakgrund av fakta och prognos samt med redovisning av vad utfallen och de epidemiologiska metoder och antaganden som Folkhälsomyndigheten använder när åtgärder implementeras. För en lugn, saklig debatt på demokratisk grund och en vetenskaplig insyn och hjälp ska kunna komma till stånd krävs transparens. För detta krävs att redogörelser för kunskapsläget och osäkerheter, samt tillgängliga, väldokumenterade data och beskrivningar av modeller görs tillgängligt.