Bland unga marockaner vill sju av tio lämna hemlandet för ett liv någon annanstans. Siffran är också generellt hög – över 50 procent – i stora delar av arabvärlden. Det visar en undersökning som BBC News Arabic genomfört.

På bara några år har andelen araber i åldrarna 18-29 som vill emigrera ökat med 10 procentenheter. Undersökningen omfattar 25 000 personer i Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, ”Palestina”, Jemen, Jordanien, Irak, Sudan och Libanon.

Högst är siffran i Marocko där 70 procent av de unga vill lämna landet. I Sudan och Jordanien är det ungefär hälften av de unga som överväger att emigrera, medan unga irakier är något mer benägna att stanna och bygga upp sitt hemland – en av tre vill röra på sig.

Bland nordafrikaner är Europa målet för en överväldigande majoritet av de presumtiva migranterna. För vissa andra länder har den andel som vill ta sig till EU minskat något jämfört med den förra undersökningen.

Bland egyptier, jemeniter och sudaneser står de rika gulfstaterna överst på listan, medan Nordamerika är det populäraste målet för jordanier och libaneser.

Samtidigt som den övergripande siffran för andelen araber som vill emigrera har ökat och en kraftig ökning kan konstateras i vissa länder, har siffran det senaste decenniet minskat något i ett antal länder. det är exempelvis en något lägre andel palestinier, algerier, sudaneser, jemeniter och libaneser som vill emigrera jämfört med för tio år sedan.

Hos Gulfstaterna, som hittills stängt sina dörrar för flyktingströmmarna i närområdet och vältrat över ansvaret på Europa, har en liten öppning för att acceptera migranter nu kunnat skönjas. Det kan vara orsaken till dessa länders ökade popularitet som migrationsmål tror Rosie Garthwaite, chefsproducent på BBC News Arabic som gjort studien.

Undersökningen bekräftar också vad andra källor tidigare rapporterat beträffande en förskjutning hos de som försöker ta sig till Europa med människosmugglare över Medelhavet från flyktingar från Syrien till ekonomiska migranter från ekonomiskt lågutvecklade länder där väpnade konflikter inte föreligger.

Rapporten slår vidare fast att det oftare är en ekonomisk nedgång än ett krig som ligger bakom att siffrorna för hur många som vill emigrera ökar. Ökande korruption har också gått förbi väpnad konflikt som orsak till att man vill lämna landet. Politisk instabilitet uppges ofta vara den bakomliggande orsaken till ekonomisk nedgång.

I undersökningen konstateras att det är väsentligt fler unga män än unga kvinnor som överväger att lämna sina hemländer. I Egypten är snedfördelningen mellan de två könen särskilt påtaglig.

Den skyhöga ungdomsarbetslösheten driver också på utvecklingen. Arabländerna uppvisade enligt International Labour Organization (ILO) de högsta siffrorna för arbetslöshet bland unga i världen. Bland dessa länder återfinns också de som har de största problemen med korruption.