De LMA-kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande för att bland annat ger personerna en lägre avgift i vården och billigare mediciner visar sig nu bli förfalskade i stor omfattning. Enligt Polisen kostar ett förfalskat kort omkring 2 000 kronor.

I samband med att en person söker asyl i Sverige tilldelar Migrationsverket ett så kallat LMA-kort. Det är inget identitetskort utan ett bevis på att personen är asylsökande och får vara i Sverige under tiden fram till beslut.

Nu uppmärksammar Metro att Polisens nationella operativa ledning, NOA, flaggar för att det pågår en omfattande tillverkning och internethandel med förfalskade svenska identitetshandlingar. Det finns ett särskilt stort intresse för förfalskade LMA-kort som ger en hel del förmåner i samhället, bland annat ett rabatterat pris när man besöker sjukhus, tandläkare eller handlar medicin.

Dessa LMA-kort är endast giltiga i fyra månader, därefter kan en asylsökande ansöka om förlängning i sex månader om personen fortfarande har ett aktivt ärende hos Migrationsverket. Det uppges däremot vara enkelt att förfalska LMA-kort eftersom de saknar en hel del säkerhetsdetaljer som finns på exempelvis svenska identitetskort.

– Det är nog ingen som har svårt att få tag i ett LMA-kort om man vill, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen inom NOA.

Tappar kort
Vid sidan av en utbredd förfalskning av LMA-kort rapporteras det om allt fler personer som uppger att de tappat sina äkta LMA-kort och därmed kan ta ut ett nytt kort. Polisen misstänker att det pågår en handel med äkta kort i vilka asylsökarna byter ut fotografiet och sedan använder sig av en annan identitet som redan blivit beviljad uppehållstillstånd i Sverige.

På skymda internetsidor som Darknet går det att köpa dessa LMA-kort för omkring 2 000 kronor. Hur många förfalskade och manipulerade LMA-kort som faktiskt finns i omlopp i landet har polisen ingen aning om.

För att tackla den här utvecklingen uppmanar Polisen myndigheter och företag i samhället att bli bättre på att säkerställa den asylsökandes identitet genom andra identitetshandlingar, exempelvis pass.

LÄS AVEN: Allt fler asylsökande går under jorden efter avslag