Terrorattentatet i form av mordbrand mot synagogan i Göteborg den 9 december förra året var ett hatbrott. Det slår hovrätten fast. Trots detta upphäver man tingsrättens utvisningsbeslut mot en av de tre utländska gärningsmännen. Det innebär att samtliga tre får stanna i Sverige efter avtjänat straff.

Övervakningsbilder visade att ett tiotal maskerade personer deltog i den antisemitiska brandbombsattacken mot judiska församlingens synagoga i Göteborg. Endast tre av terroristerna – utlänningar från Syrien och Palestina – kunde emellertid identifieras och lagföras.

LÄS MER: Tre migranter döms till fängelse för terrorattack mot synagoga – endast en utvisas

I Göteborgs tingsrätt dömdes de tre terroristerna endast för grovt olaga hot och försök till skadegörelse. Påföljderna skärptes dock något genom att brottet klassades som hatbrott. Endast en av de tre förövarna dömdes till utvisning. Nu häver alltså hovrätten det utvisningsbeslutet så att alla tre får stanna i Sverige.

Hovrätten motiverar upphävandet av utvisningsbeslutet med att mannen gjort sig skyldig till ett brott som kan uppfattas som ett hot mot judar i allmänhet och spekulerar i att Israel kan tänkas ha ett intresse av mannen. Hovrätten anser därför att mannens grundläggande mänskliga rättigheter inte kan tryggas om han utvisas till Palestina.