Palestinska myndigheten, ledd av Margot Wallströms allierade Mahmoud Abbas, har förbjudit medlemmar i deras ”HBTQ”-gemenskap från att utföra några aktiviteter på den så kallade Västbanken. I skrivande stund har den feministiska regeringen Wallström inte tagit avstånd från beslutet.

Förbudet kom efter att gräsrotsgruppen ”Al-Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society”, som stödjer de som identifierar sig som HBTQ, planerade att hålla en sammankomst för sina medlemmar i Nablus, i slutet av månaden, berättar Jerusalem Post.

Gruppen verkar både på Västbanken (Judeen/Samarien) och bland araber med israeliskt medborgarskap. Tidigare denna månaden anordnade Al-Qaws ett evenemang i Nablus om sexuell mångfald. PA:s polis fick dock inte information om mötet förrän flera dagar efteråt

Al-Qaws etablerades 2001 och har kontor i östra Jerusalem och Haifa.

PA:s polis ska jaga medlemmar i HBTQ-gruppen
Luay Zreikat, talesperson för PA:s polis, förklarade förbudet med att aktiviteterna är ”skadliga för högre värden och ideal i det palestinska samhället”. Han sa att gruppens aktiviteter är helt ”orelaterade till religion och palestinska traditioner och värderingar, speciellt i staden Nablus”

Han anklagade ”tvivelaktiga personer” för att jobba för att ”skapa disharmoni och skada det civila palestinska samhället” och varnade att PA-polisen ska jaga de som ligger bekom HBTQ-gruppen och se till att de ställs inför rätta när de arresterats.

LÄS ÄVEN: Israels försvarsdepartement avslöjar: Så mycket tjänar en palestinsk terrorist

Allmänheten uppmanades även att rapportera personer som har kopplingar till gruppen.

Fruktar för sina liv
Al-Qaws har fördömt polisens agerande och kallar det ”hets” och lovar att fortsätta sitt arbete trots de svåra förutsättningarna.

– Den palestinska polisens uttalande om våra aktiviteter är mycket olyckligt, säger gruppen. Vi tar kraftigt avstånd från försöken att skapa en atmosfär av hot och förföljelse, liksom hot om arrestering.

Efter polisens uttalande har medlemmar fått hundratals hot och hatmeddelanden och de berättar nu att de fruktar för sina liv.

SD-riksdagsledamot ska ta upp frågan i Riksdagen
SD-ledamoten Bo Broman reagerar på nyheten på Facebook, där han lovar att ta upp frågan i Riksdagen.

Det rapporteras nu att de svenska socialdemokraternas och Margot Wallströms kompisar i Palestina har beslutat sig för att förbjuda HBTQ-personer från att genomföra aktiviteter i landet.

[..]

Jag förstår inte hur Sverige årligen kan slussa hundratals biståndsmiljoner till ett land som fattar sådana beslut. Den svenska vänsterns hyckleri och dubbelmoral vad gäller situationen för HBTQ-personer i andra länder är monumental.

Jag anser att biståndet till länder som förföljer, jagar och straffar människor på grund av deras läggning måste upphöra omedelbart. Det här kommer jag att följa upp i riksdagen!

Ingen kritik från Wallström
I ett annat fall kritiserade Wallström offentligt ett land för deras behandling av homosexuella, efter att rapporter om våld mot den gruppen rapporterats. Då var landet Ryssland.

– Jag kommer personligen att göra vad jag kan för att den här frågan inte ska komma i skymundan, sa Wallström då.

I skrivande stund har hon inte på liknande sätt kritiserat Palestinska myndigheten.

”Kära systerparti”
Stefan Löfven gjorde ett numera känt uttalande om Fatah, som är det parti som styr Palestinska myndigheten, där han kallade dem ”kära systerparti”:

Hur PA:s inställning till HBTQ-personer går ihop med Löfvens feministiska regering är oklart.

Sverige skänker årligen över 800 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till Palestinska myndigheten.