Med endast fyra rösters övervikt sade det brittiska parlamentet på onsdagskvällen nej till att lämna EU utan att något avtal finns på plats. I morgon torsdag väntas en ny omröstning hållas om huruvida utträdet ur EU som sedan länge är bestämt till den 29 mars ska skjutas fram.

Även på tisdagen hölls en brexit-relaterad omröstning, då gällande det delvis reviderade avtal som premiärminister Theresa May förhandlat fram med Bryssel. Det underkändes dock med mycket bred marginal.

Dagens omröstning gällde därför om Storbritannien kan lämna unionen utan avtal, något som betydligt fler kunde tänka sig samtidigt som en handfull fler inte kunde det. Röstsiffrorna blev 312 mot 308.

Regeringen kan om den vill ändå hålla fast vid 29 mars som slutdatum för landets EU-medlemskap och ett avtalslöst tillstånd. Det är dock oklart om Theresa May har det politiska modet och viljan.

Samtidigt diskuteras om ett uppskjutande av utträdet är tillåtet eller bryter mot folkomröstningsbeslutet. Det är också oklart hur lång ytterligare respit det kan bli fråga om. Allt från några månader till flera år har nämnts.

Även kvällens beslut om att Storbritannien inte ska kunna lämna EU utan ett avtal med unionen på plats kan ifrågasättas i förhållande till folkomröstningsbeslutet som inte innehöll något sådant villkor. Beslutet som togs gäller inte bara den 29 mars, utan för all framtid, dvs att det aldrig någonsin ska gå att lämna EU utan avtal.

Det mesta talar dock för att det i varje fall blir en omröstning på torsdagen om att skjuta upp utträdet, även om det råder stora oklarheter kring vad detta konkret innebär.

En uppfattning som blivit allt vanligare den senaste tiden är att alla turer kring brexit är ett spel för gallerierna med syftet att i slutänden leda till att Storbritannien inte överhuvudtaget lämnar unionen.