En sjuksköterska vid Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen har vid tre tillfällen hanterat larmsamtal så oprofessionellt att han nu anmäls till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Vid samtliga tillfällen avled patienterna.

Mannen som är anställd vid larmcentralen uppges ha lång erfarenhet från olika delar av sjukhusverksamheten. Mannens arbetsuppgift vid larmcentralen har varit att bedöma ambulansbehov och prioriteringsnivå när någon ringt larmnumret 112.

Vid de tre tillfällen som slutade med att patienterna avled gjorde mannen samma fel varje gång. Enligt SVT följde han inte utarbetad rutin och struktur under vårdintervjuerna. Detta ledde till felprioriteringar som gjorde att människor som var i behov av snabb ambulanstransport istället tvingades vänta.

När Per Gyllén, chefläkare på Regionhälsan, granskade lex Maria-anmälningar, uppmärksammade han att samma sjuksköterska upprepat samma felprioriteringar vid flera tillfällen. Felen som gjordes betyder inte nödvändigtvis att sjuksköterskan är skyldig till patienternas död men däremot att patienterna fick försenad behandling, konstaterar Gyllén.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar

”Inte alltid som verksamhetens åtgärder räcker till”

– Det är aldrig så att en enskild människa är orsaken till att någon avlidit till följd av våra handlingar. Inte i dessa sammanhang. Det är inte så att den här personen har orsakat tre patienters död, säger han.

Det visade sig även att sjuksköterskan figurerat i cirka 80 registrerade avvikelser, varav ett antal betecknas som risk eller tillbud. Gyllén anmälde därför sjuksköterskan som en befarad patientfara enligt patientsäkerhetslagen, något han aldrig tidigare behövt göra.

Den livsfarliga sjuksköterskan har under sin anställning erbjudits och deltagit i ett flertal insatser för att förbättra sig i yrket; bland annat handledning, återkoppling av samtalsavlyssning, medicinsk utbildning och enskild uppföljning. Ytterst lite verkar dock ha tagit fäste.

– Det är inte alltid som verksamhetens åtgärder räcker till, säger Per Gyllén.