Från och med januari blir det tillåtet för privatpersoner i Danmark att inneha och använda pepparsprej om man blir utsatt för ett överfallsbrott. I Sverige är det dock fortsatt förbjudet, något som gör att framför allt många kvinnor känner sig mer otrygga än vad de annars skulle göra.

Justitieministeriet i Danmark uppger att syftet med att lyfta förbudet är att man vill öka tryggheten för medborgarna. Det danska samhället plågas i likhet med det svenska av ett stort antal överfallsbrott i form av bland annat personrån och våldtäkter och behovet för den enskilde medborgaren att kunna försvara sig själv har ökat.

I Sverige kommer pepparsprej däremot även i framtiden att vara förbjudet att inneha. Förbudet drabbar framför allt kvinnor där efterfrågan på försvarssprej ökat i takt med att överfallsvåldtäkter blivit allt vanligare. Kvinnor måste nu nöja sig med andra sorters sprejer som inte är lika effektiva, alternativt begå ett brott genom att köpa pepparsprej olagligt över nätet.