Sverige får lågt betyg i ytterligare en Pisa-rapport som nyligen presenterats. Invandrade elever presterar jämfört med infödda elever betydligt sämre i Sverige än i resten av EU och OECD.

Som underlag för rapporten har det Pisa-prov som elever i årskurs nio gjorde 2015 använts. Hela 60 procent av de elever som födda utomlands hamnar i gruppen lågpresterande. Motsvarande siffra för elever födda i Sverige är 20 procent.

Invandrade elever är överrepresenterade som lågpresterande även i andra länder men inte så uttalat som i Sverige. I Tyskland, Italien, Ungern och Storbritannien ligger motsvarande siffra runt 40 procent.

Även när det gäller elever som invandrat sent, tolv år gamla eller äldre, sticker Sverige ut på motsvarande sätt. Bland dessa elever är det ytterligare 20 procent högre andel som lågpresterar relativt de elever som invandrat i lägre ålder. De många tiotusentals ”ensamkommande flyktingbarn” som Sverige tagit emot i avsevärt större omfattning än något annat EU- eller OECD-land återfinns i den gruppen.

Varför skillnaderna i Sverige är större än i andra länder är oklart men faktorer som skillnader länderna emellan beträffande invandringens volym och kunskapsprofil inverkar.

De verkliga klyftorna är också större än vad Pisa-rapportens summering indikerar. Bland invandrade elever finns även sådana från Norden, Västeuropa, USA och Östasien som generellt uppvisar höga skolresultat och höjer den totala nivån för gruppen.

Omvänt finns bland infödda elever ett stort antal andra generationens asylinvandrare som generellt presterar dåligt i skolan och därmed sänker den totala nivån för gruppen.

En mer differentierad redovisning av skolresultaten uppdelad på invandrare från olika länder och regioner skulle ge en mer rättvisande bild av hur invandringspolitiken påverkat skolresultaten.

Siffrorna säger heller inget om i vilken utsträckning de påfrestningar och ordningsproblem som den svenska skolan upplevt – inte minst i de invandrartäta, så kallande utsatta områdena – har påverkat kvaliteten på undervisningen negativt och bidragit till lägre skolresultat.

Enligt Pisa-rapporten uppger en större andel invandrade (84% än infödda elever (70%) att de är studiemotiverade. Den utsagan motsägs dock av de faktiska studieresultaten.