Alltfler ’ensamkommande flyktingbarn’ med avslag på asylansökan och som dröjer sig kvar i Sverige för att komma i åtnjutande av ett uppehållstillstånd via den kontroversiella så kallade gymnasielagen, väljer nu att dryga ut inkomsterna med att sälja knark och begå stölder. Det uppger polisen enligt TV4.

Polisen har offentliggjort spaningsmaterial i form av filmer som visar hur de ’ensamkommande’ gör upp knarkaffärer på gatan på uppdrag från de kriminella gängen. Även köparna som ska använda narkotikan har utomvästlig invandrarbakgrund.

På bilden ovan är det den unge mannen till vänster i blå märkesjacka som säljer knarket. Han har identifierats av polisen som en av de många tusen ’ensamkommande’ som trots avslag på asylansökan biter sig fast i Sverige i hopp om att få amnesti.

Den knarksäljande ynglingen har uppgett att han är 16 år, en åldersuppgift som dock inte behöver stämma. Till följd av den uppgivna åldern slipper den unge mannen nu straff för knarkförsäljningen och ska i stället få hjälp från de sociala myndigheterna. Kritiker invänder att detta skickar ut signaler om att brott lönar sig.

Förutom knarkförsäljning ställer de ’ensamkommande’ även sina tjänster till förfogande för att begå andra brott, bland annat stölder.

Enligt polisen och TV4 bär det svenska samhället ansvaret för att dessa ’ensamkommande’ söker sig till kriminell verksamhet. Detta eftersom de inte längre har samma rätt till plats på de exklusiva HVB-hemmen som de hade innan de meddelades avslag.

Något eget ansvar för att följa svensk lag och inte begå brott anser inte polisen att de ’ensamkommande’ har. I stället ska de betraktas som offer, menar man.

Polisen i Malmö och Göteborg larmar om motsvarande utveckling. Även där ansluter sig ’ensamkommande’ i allt större antal till de gängkriminella miljöerna.