I spåren av asylkaoset och systemkollapsen i mottagandet 2015 infördes bland annat skärpta regler för anhöriginvandring. En färsk dom i Migrationsöverdomstolen sätter nu dessa delvis ur spel.

Enligt lagändringar ska numera i princip endast den som har flyktingstatus eller permanent uppehållstillstånd ha rätt till familjeåterförening i Sverige. Dessutom krävs att anknytningspersonen kan försörja dem han tar hit och erbjuda dem bostad.

Men nu sätts lagändringarna ur spel efter att en syrisk man, Amer Al-Hindi, överklagat ett avslag på att få ta hit sin familj. Migrationsöverdomstolen anser att eftersom mannen kom till Sverige före den 24 november 2015 ska inte de nya reglerna gälla.

Den högsta instansen river därför upp Migrationsverkets beslut och fastslår att varken flyktingstatus, permanent uppehållstillstånd eller försörjnings- och bostadskrav gäller. Det ska räcka att anknytningspersonen har ”välgrundade utsikter” att få stanna i Sverige.

Det som anges på Migrationsverkets webbplats om ”endast undantagsfall” för andra migrantkategorier än de med flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd blir efter Migrationsöverdomstolens utslag i stället regel.

På Migrationsverket säger man att man välkomnar domen. Amer berättar för Sveriges Radio att han nu är glad. Familjen får komma till Sverige, trots att den sedan länge varit i säkerhet i Libanon på behörigt avstånd från konflikten i Syrien. Det framgår inte vilka eller hur många säkra länder Amer passerade på sin väg mot Sverige.