EU-kommissionen skriver ned prognosen för EU-ländernas ekonomiska tillväxt i år. Genomsnittet ligger på 1,5 procent – Sverige beräknas ligga på 1,3.

På torsdagen presenterade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici kommissionens ekonomiska vinterprognos. 1,5 procent är en nedjustering från 1,9 i prognosen man gjorde i höstas. Orsakerna ska vara att ”exceptionell stor osäkerhet” råder i EU och läget i världen samt sämre tillväxt i stora ekonomier som Kina.

I rapporten skriver kommissionen att Sverige hade en stark ekonomi under 2018 men att den i år kan vända till det sämre. Orsakerna här menar man är ”delvis en konsekvens av den förväntade nedgången för Sveriges huvudsakliga handelspartner men beror även till stora delar på försvagad inhemsk efterfrågan och nedkylning på arbetsmarknaden”.

Högst tillväxt spås Malta ha med 5,2 procent – lägst Italien med 0,2.