Skatteverket riktar nu kritik mot regering och riksdag för den public service-skatt som införs från årsskiftet och som ersätter den hittillsvarande TV-licensen. Enligt myndighetens beräkningar har beslutsfattarna tagit i för mycket när man satt beloppet till 1 300 kronor.

Den budget som beslutats för de tre Public Service-bolagen SVT, SR och UR är 8,4 miljarder kronor. Enligt Skatteverkets beräkningar kommer intäkterna från Public Service-skatten att överstiga budgeten med en halv miljard.

LÄS MER: Obligatorisk Public Service-skatt införs från årsskiftet

Detta innebär inte att SVT, SR och UR får ytterligare tillskott i budgeten. Inte heller får pengarna användas till något annat ändamål eftersom skatten ligger utanför statsbudgeten och är öronmärkt för Public Service-verksamhet.

Överskjutande pengar flyttas i stället till nästa års Public Service-budget. Det medför att staten behöver ta in mindre pengar nästa år. dels med hänsyn till den halva miljard som redan finns i kassan men också för att för framtiden mer långsiktigt hamna i paritet med den beslutade budgeten.