➤ Under ett besök på en fabrik på onsdagen meddelade den ryske presidenten Vladimir Putin att han ämnar ställa upp för omval i nästa års presidentval, som sker i mars och avser en sexårig mandatperiod.

Enligt en undersökning som publicerades i helgen kommer två tredjedelar av de ryssar som kommer rösta i valet att lägga sin röst på Putin. Samtidigt förutspås ingen av Putins motståndare nå upp till tio procent.

Putin blev Rysslands president första gången 2000. Dessförinnan hade han varit premiärminister – något han blev igen efter den andra presidentperioden 2008 då lagen inte tillåter en tredje sådan period i följd.

En utbredd uppfattning var att Dmitrij Medvedev, som innehade presidentposten 2008-2012 var mer att betrakta som en marionett, utsedd av Putin och som politiskt kontrollerades av och var lojal med honom.

Skulle Putin återväljas till president 2018 kan han alltså inte kandidera till presidentposten 2024. Det är oklart om han i så fall kommer att göra en liknande manöver som förra gången, besätta premiärministerposten och samtidigt se till att presidentposten besätts av någon som Putin kan styra.

Presidenten väljs numera på sex år och inte som tidigare på fyra. Detta ändrades inför att Putin kandiderade till posten 2012 efter det fyraåriga mellanspelet som premiärminister