En färsk statlig rapport i Danmark visar att en överväldigande majoritet migranter som invandrat från muslimska länder vill begränsa yttrandefriheten genom att förbjuda kritik mot islam. 

Det var i april som justitieministeriets forskningskontor publicerade rapporten ’Yttrandefrihet i Danmark’. En studie som behandlar danskarnas attityder till och upplevelser av yttrandefrihet.

LÄS ÄVEN: Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”

I rapporten går det att läsa om en undersökning som visar att 76 procent, nära åtta av tio, som kommit från muslimska länder och deras barn anser att det bör vara kriminellt att kritisera islam.

Det är i sammanhanget värt att notera att när det gäller förbud mot att införa sharialag i Danmark sjunker siffran till 59 procent i samma grupp. När det gäller den danska befolkningen i stort, muslimska invandrare inkluderat, är andelen som vill se ett förbud mot att kritisera islam 18 procent.

Forskare: Muslimer kan inte integreras

Förra året publicerade Samhällsnytt en artikel om den nederländske forskaren Ruud Koopmans som har forskat i mer än 20 år om integration och assimilation bland muslimer i Europa och har kommit fram till en tydlig slutsats: islam låter sig inte förenas med demokrati och västerländska samhällen.

I vår artikel, som fick över 114 000 interaktioner i sociala medier, slår forskaren fast att orsaken ligger i själva religionen. Redan år 2013 uppmärksammade Koopmans en rapport med tillhörande undersökning som visar att två tredjedelar av de tillfrågade muslimerna anser att religiösa regler är viktigare än lagstiftningen i det land de bor i.

Migrant: Danskar utrotas – vi ska inte integreras

Tidigare på fredagen uppmärksammade Samhällsnytt hur en migrant fångades på film i danska Århus där han slog fast att invandrarfamiljer skaffar fler barn jämfört med familjer med danskt ursprung. Han slog därför fast att med nuvarande utveckling kommer man att ta över landet i framtiden.

Vidare menar migranten att man inte har något intresse av att integreras enligt västerländska värderingar så som politiker ofta talar varmt om.

– Vi kommer inte att integreras, vi kommer fortsätta att knulla ert samhälle, berättade migranten.

Se videoklippet nedan.

LÄS ÄVEN: Migrant: ”Ni danskar utrotas – vi kommer inte integreras”

https://www.youtube.com/watch?v=gMtPg8C-31M&feature=emb_title

Dansk politiker: ”Det kommer inte bli kul”

Det folkutbyte som migranten redogjorde för inför åskådarna i Århus är något som även Rasmus Paludan, grundare och partiledare för det invandrings- och islamkritiska partiet Stram kurs, har varnat för upprepade gånger.

I en partiledardebatt som anordnades av Danmarks radio (DR) förra våren inför valet till Folketinget sa Paludan bland annat att det pågår ett folkutbyte i landet där muslimer ”som inte hör hemma i Danmark gifter sig tidigare och får väldigt många barn”.

Paludan jämförde med danskar som han berättade ”gifter sig senare och får väldigt få barn”. Det innebär enligt Stram kurs-ledaren att danskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land.

– Det kommer inte bli kul för vare sig dig eller mig, konstaterade Paludan inför övriga partiledare.

LÄS ÄVEN: Rasmus Paludan: ”Danskarna kommer att bli en minoritet och det kommer inte bli kul”

authorimage