På en pressträff på måndagsmorgonen meddelade statsminister Ulf Kristersson (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) att civilplikten kommer att återinföras i Sverige.

Regeringens beslut innebär att man kommer ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att förbereda en aktivering av civilplikten.

Konkret handlar det i ett första steg om att personer med räddningstjänstkompetens blir krigsplacerade med civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Antalet som omfattas av detta ligger på omkring 3 000 personer. Dessa kommer få en påbyggnadsutbildning för räddningstjänst under krig.

LÄS ÄVEN: Nya regeringen: Tjänstemannaansvaret ska återinföras

Beslutet tas på torsdag och MSB får till den 1 mars på sig att förbereda aktiveringen. Samtidigt pågår ett arbete med en bredare aktivering av civilplikten.

Hänvisar till Ukraina

– Hur många som kan komma att omfattas av plikten vet vi inte exakt. Vi ser att den kommunala räddningstjänsten i dag inte är dimensionerad för de krav som ställs vid höjd beredskap och ytterst ett väpnat angrepp. Erfarenheter från Ukraina är tydliga  – när det kommer till skydd av civilbefolkningen sätts räddningstjänst under mycket hårt tryck, säger Bohlin.

LÄS ÄVEN: Regeringen chockhöjer elskatten – inför även helt ny elskatt

Enligt Bohlin är Sverige på sikt på väg mot de omständigheter som rådde under Kalla kriget då civilplikten omfattade flera yrkesgrupper.