Det kan bli krig i Sverige. Det säger civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och överbefälhavare Micael Bydén.
– Vi får inte ge upp hoppet, säger Bydén.

Rikskonferensen Folk och försvar inleddes i Sälen i Dalarna under söndagen. En av talarna den första dagen var Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Han inledde med en ödesmättad varning:

– Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat, och med en osminkad tydlighet: Det kan bli krig i Sverige!

”Vi står med Ukraina”

Bohlin gick inte uttryckligen in på vad det är för krig regeringen ser framför sig. Han undvek att direkt peka ut Ryssland eller någon annan militär aktör, även om han talade om hur ”den ryska angreppsmakten fick möta hela det ukrainska samhällets enade kraft”, och i samband med det även nämnde Putin.

– Vi står med Ukraina, med våra allierade, med den regelbaserade världsordningen och vi gör det i akt och mening som en av demokratins arsenaler, sade Bohlin.

Han ägnade sedan större delen av talet med att uppmana till stärkt svensk förmåga.

– Underlåtenhet att agera är inte tillåtet modus operandi, menade statsrådet.

”Fara i dröjsmål”

Någon som däremot pekade ut Ryssland var Thomas Nilsson, som förra året tillträdde posten som chef för Militära underrättelsetjänsten (Must). Han varnade i Sälen för att tro att Ryssland inte kommer angripa Sverige bara för att landet redan är upptaget med ett krig i Ukraina.

– I detta läge vore det ett misstag att tro att en tillfällig begränsning av den ryska förmågan i vår region ger oss ett andrum, sade han.

– Rysslands förmåga att genomföra ett militärt angrepp mot Sverige är den dimensionerande hotbilden för Försvarsmakten.

Också Nilsson poängterade vikten av skärpt svensk beredskap:

– Vi behöver inse allvaret i det omvärldsläge som nu råder och förhålla oss till det. Mot bakgrund av det jag nu redovisat vill jag påstå att det råder fara i dröjsmål.

ÖB: Måste vara mentalt förberedda

Under måndagen kommer överbefälhavare Micael Bydén tala under Folk och försvar. Inför sitt tal kommenterade han Carl-Oskar Bohlins krigsvarning från dagen innan. Han uppmanade svenskarna att ”mentalt förbereda” sig på krig.

– Vi får inte ge upp hoppet. Hoppet är ingen strategi att bygga planer på, för att ta hand om problematiken, men hoppet måste finnas där. Det är inte nattsvart, sade han till TV4.

– Vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt. Ned till individnivå, att man mentalt förbereder sig. Titta på nyhetsrapporteringen från Ukraina: Ställ er de enkla frågorna. Om det här händer här: Har jag då saker på plats? Vad ska jag göra?