Som ett led i en skärpning av integrationspolitiken vill regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna ställa högre krav på arbetslösa invandrare som går på bidrag. Tvingas flytta till jobb och högre krav på språkkunskaper är ett par av punkterna.

Arbetslösheten bland utrikes födda var 16 procent i mars i år medan motsvarande siffra för inrikes födda var 4,6 procent.

– Vi har ett enormt utanförskap i Sverige. Det krävs en rejäl insats för att bryta detta och på olika sätt få människor att bli en del av Sverige. Att motverka socialt lidande, arbetslöshet och i värsta fall separatism, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) till Dagens Nyheter.

– Devisen som gäller nu är att alla har lika rättigheter och lika skyldigheter. Vi måste få in personens ansvar. Det är ju fantastiskt att människor har fått stanna i Sverige men då måste personerna ta ett personligt ansvar. Det är ändå individen som har valt att komma till Sverige.

LÄS ÄVEN: Kris i flera branscher när arbetslösa avvisar serviceyrken

Man har nu beslutat om tilläggsdirektiv till en pågående utredning om arbetsmarknadsetablering vilka stipulerar att integrationspolitiken ska bli mer kravbaserad och att större ansvar ska läggas på den enskilde individen.

Målet är att även ansvariga myndigheter ska få tydligare instruktioner och krav vilka handlar om att förmedla bättre kunskaper i svenska och att vara strängare med anvisningar till jobb och utbildning. Fler arbetslösa måste också flytta om de erbjuds jobb på annan ort.

De nya kraven ska också följas upp tydligare och de som inte lever upp till dem kan drabbas av sanktioner – i värsta fall få stödet indraget.

En bottenplatta

Utredningen förväntas lägga fram sitt förslag i januari och en proposition kan lämnas till riksdagen sommaren 2024.

Johan Pehrson pekar på att det finns 400 000 arbetslösa och minst 200 000 lediga jobb, och ska välfärden klaras av måste alla friska vuxna jobba – ”Det finns ingen annan ekvation.”

– Vi har ett grundläggande krav i våra grundlagar och det är att man ansluter sig till de regler som är i Sverige. Det är en bottenplatta. Om man kommer till Sverige så ska man assimileras till den svenska grundlagen.

LÄS ÄVEN: Här är invandrargrupperna med högst arbetslöshet