Marknaden för att göra affärer med stat, regioner och kommuner är gigantisk. Det offentliga köper varje år varor och tjänster för 800 miljarder kronor. Om den rödgröna regeringen får som den vill ska denna marknad i framtiden vara stängd för alla som inte bekänner sig tron på att jordens undergång i en klimatkatastrof är nära förestående.

Enligt ett lagförslag som regeringen nu skickar ut på remiss ska endast klimattroende aktörer få tillträde till offentliga upphandlingar. Tanken med att straffa politiskt oliktänkande företagare är att det ska fungera som påtryckningsmedel på hela näringslivet för den ”massiva omställning” regeringen menar är nödvändig i Sverige för att planeten inte inom kort ska gå under.

Civilminister Lena Micko (S) försvarade vid en pressträff på torsdagen det diskriminerande lagförslaget med att det är nödvändigt för att ”driva på” företagen i den politiska riktning som regeringen stakat ut under påverkan av Greta Thunberg. Med den samlade köpkraft som den offentliga sektorn har menar ministern att man har goda förutsättningar att ingripa i den fria marknaden och tvinga företagen i önskad riktning.

Rekommendationer ska bli lag

Redan idag finns rekommendationer av det här slaget inskrivna i regelverket om offentlig upphandling som innebär att offentliga aktörer kan diskriminera företag som inte klimatanpassar sina offerter. Men enligt regeringen räcker inte detta och man vill nu se att rekommendationerna omvandlas till skarpa lagkrav.

Enligt civilministern behövs detta för att hindra företag som upplever sig orättvist behandlade i ett upphandlingsförfarande från att överklaga. Micko uppger i sin kommentar till förslaget att man genom att eliminera denna möjlighet nu ”flyttar fokus från juridiken” till det man beskriver som ”viktiga samhällsintressen”.

Ska införas innan valet

– Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Det kommer att bli ännu en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringarna, sade biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP) som också deltog i torsdagens pressträff.

Remisstiden löper ut den 31 januari 2022. Regeringen vill därefter skyndsamt genomföra lagändringarna så att de träder i kraft den 1 juli 2022, innan riksdagsvalet i vilket det mesta nu pekar mot ett regeringsskifte.