Vid tre tillfällen har regionens vårdpersonal använt begreppet ”könsbyte” och vid ett tillfälle refererat till ”henne” som ”han” i journalanteckningar. Detta fick personen att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen där regionen frias men får kritik.

Det var efter att ha genomgått hjärnkirurgi som vårdpersonalen hänvisade till ”henne” som ”han”, något patienten enligt DO:s utredning inte kunde påpeka då personen drabbats av afasi och inte kunde prata.

I anmälan skriver personen att denne presenterar sig ”uppenbart feminint” och har ”ett feminint kodat namn” samt brukar rätta till läkare som använder fel pronomen men att detta ändå inte respekterades.

LÄS ÄVEN: Läkare skrev ”fel pronomen” – transvestiter får skadestånd

I sitt svar till DO skriver regionen att vårdpersonalen inte kände till att begreppet ”könsbyte” kunde upplevas som kränkande och att man skulle ha använt ett annat pronomen ifall man kände till det.

DO friar regionen då det enligt utredningen inte finns några tecken på att användningen av ”könsbyte” och pronomenet ”han” har haft direkt samband med patientens könsidentitet. Samtidigt anser menar myndigheten att patienten inte har bemötts med respekt för sin identitet och att patienten har missgynnats vid dessa situationer.