I handlingar från myndigheten framgår att elbrist kan drabba södra Sverige redan i sommar och att det finns en överhängande risk att nöddrift kan behöva användas enligt det scenario myndigheten arbetar utifrån. I handlingar som begärts ut från Svenska kraftnät har vissa uppgifter raderats. ”En mörkläggning”, säger en källa med insyn.

I de censurerade handlingarna Aftonbladet fått ut har flera stycken tagits bort. Man har dock även fått tag på originalhandlingarna där det allvarliga läget framgår.

I oktober 2019 inträffade ett allvarligt elhaveri i Danmark som även drabbade Sverige. Svenska kraftnät var då nära att ta till en tidigare aldrig använd åtgärd, en manuell frånkoppling, vilket endast görs vid en extrem krissituation då alla reserver redan aktiverats.

Krisen då kunde undvikas men ett liknande problem i sommar skulle bli betydligt svårare att förhindra. Ett av skälen till detta är att södra Sverige tvingas importera el.

”Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”, står det i det hemliga dokumentet.

I ett annat censurerat stycke framgår att återställningen kan ta flera dygn eller i värsta fall veckor.

Källor på Svenska kraftnät uppger att myndigheten inte vidtagit de åtgärder som man lovat.

Osäkert om Sverige kan byggas upp igen

– I skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna, säger en källa med insyn.

Man vill mörka situationens allvar och vad som sker om en störning inträffar. Skulle till exempel en större transformator gå sönder tar det 2-3 år att byta en sådan och man har ingen reparationsberedskap. ”Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning”, säger källan.

Myndigheten har även gjort beräkningar på vad man kallar scenario 2 och scenario 3 med betydligt värre problem. Dessa har man dock gett direktiv till de anställda om att inte föra någon skriftlig kommunikation om.