Nästan var femte invandrad kvinna är arbetslös. I en intervju med Aftonbladet säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) bland annat att många kommer från länder där kvinnor inte är en given del av arbetskraften. Hon tar upp bidragsberoendet som ett problem – och konstaterar att man i Sverige inte ska skaffa fler barn än man själv kan försörja.

I muslimsk kultur är det vanligt att kvinnor inte har ett arbete att gå till. I stället håller de sig hemma och skaffar ofta många barn. Detta har blivit ett problem i Sverige då många lyfter stora summor i bidrag från skattebetalarna för att kunna gå hemma och skaffa stora barnaskaror.

Det motverkar även integreringen i det svenska samhället. Många invandrarkvinnor kan inte ens tala svenska efter att ha bott i decennier i Sverige.

Eva Nordmark (S) konstaterar nu att generösa bidrag till familjer med utländsk bakgrund, som inte är självförsörjande, är ett problem. Hon öppnar även för att avskaffa flerbarnstillägget.

Alla som kan arbeta ska arbeta

Nu ger ministern i uppdrag till flera myndigheter att arbeta förebyggande med detta. Bland annat ska man informera kvinnorna i dessa familjer om konsekvenserna av att skaffa fler barn än man har råd med – och ge karriärsråd.

– Alla som kan arbeta ska arbeta. Man ska inte skaffa fler barn än man ska försörja, det är en viktig utgångspunkt. Det är därför vi ger det här uppdraget, säger Nordmark till Aftonbladet.

Myndigheterna ska bland annat jobba uppsökande för att hitta de kvinnor som bör ta del av de förebyggande åtgärderna.

– Det är viktigt att man säger som det är. I Sverige förväntas det att både kvinnor och män jobbar.

LÄS MER: Muslimer rasar mot familjeplanering: ”Ingen ska påverka hur många barn man har”