➤ VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Den 30 september genomför nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, en manifestation i Göteborg. Säpo befarar att tillställningen kan komma att bli våldsam. Det är dock, enligt vad SVT rapporterar, inte NMR-medlemmarna Säpo oroar sig över, utan de cirka 10.000 vänsterextrema ”motdemonstranter” som kan komma att dyka upp.

Säpo gör, utifrån sin kontinuerliga kartläggning av den våldsbejakande extremismen i Sverige, bedömningen att 200-400 våldsamma ”motdemonstranter” kan bli ett stort problem för den utkommenderade ordningspolisen att hantera, i synnerhet om våldsverkarna kan agera i en miljö med tusentals andra vänsterextrema element.

NMR har sökt och beviljats tillstånd av polisen för sin manifestation. För den aviserade ”motdemonstrationen” som 10.000 personer anmält sig till finns däremot inget tillstånd.

NMR uppger att runt 1000 personer kommer att delta i manifestationen. Säpo menar att den siffran inte är orimlig medan andra bedömare, utifrån NMR:s tidigare manifestationer, tror att det snarare kommer att röra sig om ca 500 deltagare.

Demonstrationsrätten under diskussion
En intensiv debatt förs för närvarande, med anledning av NMR:s manifestationer, bland politiker och opinionsbildare i media kring om demonstrationsrätten bör begränsas. Meningarna är delade.

Vissa anser att extrema grupper som inte delar grundläggande demokratiska värderingar inte heller bör få tillgång till de demokratiska fri- och rättigheterna för att föra ut sitt budskap. Man talar om demokratins dilemma – att odemokratiska krafter kan använda sig av demokratin för att avskaffa demokratin.

Andra menar att dessa fri- och rättigheter just är till för att skydda minoritetsgrupper och åsikter som många kan finna kontroversiella. Man menar att åsiktsfrihet är själva kärnan i demokratin och varnar för att man lätt hamnar på ett sluttande plan om man börjar förbjuda åsikter. Här pekar man på ett annat demokratiskt dilemma – att man i ansträngningar för att skydda demokratin i själva verket avskaffar den.